Espen Eiborg SO HAPPY TO HAVE YOU BACK

Thursday 15. april – 2. may

For en billedkunstner betyr ikke nødvendigvis en pandemi at kreativiteten stopper opp. Arbeidet i atelieret går sin vante gang, tilsynelatende ubemerket av nedstengninger, sosial avstand og smittevernshensyn. Selv opplever Espen Eiborg atelieret som ”et rom der den isolerte og subjektive besettelsen blir objektivisert igjennom maleriets penselstrøk”.

Likevel har det siste årets radikale omveltninger preget hans nyeste utstilling, So happy to have you back. Først nærmet han seg pandemien helt konkret. ”Et virus her, noe Donald Trump der, en sykepleier som gråter,” som han formulerer det. Men det fungerte ikke. Det føltes feil. Han ønsket heller å gå mer inn i hva ved pandemien som hadde endret forståelsen av hans eget kunstnerskaps arketypiske motiv: ansiktet.

”Munnbindene hadde gjort menneskene fraværende, fiendtlige. Ansiktene var blitt masker. Blikkene fulle av isolasjon. Det var fremmed, og det var skremmende. For meg ble maskeringen et uttrykk for å være anonym, skjult, navnløs, hemmelig og blendet.”

For Eiborg åpnet dette nye muligheter og perspektiver. For hva betyr det å være tildekket, og samtidig være åpen for verden? Og hva er egentlig en maske? Er det et alter ego? Noe du ønsker å være? Eller noe du ikke ønsker å være?

Samtidig ble blikket enda viktigere enn før. ”Øynene og blikket var der jo fremdeles,” som han påpeker, ”det lengselsfulle og det forlangende blikket.” I Eiborgs nye utstilling er så å si alle blikk åpne og direkte, men samtidig tildekket og ”maskert” ‒ enten det er honning, sminke eller andre substanser som renner glinsende nedover ansiktet. Eller andre ting som fordekker. Av og til kan det også virke som om det menneskelige blikket har tatt bolig i de symboltunge dyrene, som om løven, panteren og tigerens ansikter representerer våre masker.

Espen Eiborg har en Master of Fine Arts fra NYSID (USA), og arbeidet i de tolv påfølgende årene som utøvende billedkunstner i New York. Han har hatt en rekke prestisjefylte utstillinger hos bl.a. Clodagh, Karkula og Tucker Robbins i New York, Cross Gallery i Dublin, Nordiska Museet i Stockholm samt Centre Culturel Suèdois i Paris og galleri ( h ) i Milano. Han har også hatt utsmykningsoppdrag for bl.a Norwegian Trade Council i New York, Royal Caribbean Cruise Line, Dublin City Coroner’s Court, Fokus Bank, Folketeateret og First Securities i Oslo. 
Bildene hans er blitt kjøpt av bl.a. Oprah Winfrey, Robert Redford og Sean Penn.

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke vanlig åpning. 

Ta kontakt med galleriet for reservering og spørsmål.

Andreas Engelstad

mobil/sms:    +47 992 622 07

epost:             andreas@galleri-a.no

Join our mailing list

        Join our mailing list