E.C. Corbitt: MIXED COMPANY

08.04.05-24.04.05 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

E.C. Corbitt kan sies å representere en uttrykksform innen Pop Art. I følge han selv er han en realist som ønsker å beskrive "street people". Corbitt har evnen til å gi det tragiske en humoristisk dimensjon. Humoren kommer frem i form av fantastiske , forvridde og deformerte kropper og figurer som sser ut til å være en maskins verk.

Man kan fundere over denne tvetydige sarkasmen. Leken med former er abstrakt; tonen er ironisk. Ingen annen innen Pop Art-tradisjonen har klart å presentere en billedform lik Corbitts.

: "" : "" : ""  
    
Norwegian English