Ragnhild S. Svenningsen: TRANSFORMERT-NATUR

08.04.05-24.04.05 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Ragnhild Steig Svenningsen debuterte med 3 bilder på høstutstillingen i 2004. Disse oljemaleriene er del av en serie med landskapsmaleri og er del av denne
hennes første separatutstilling i Oslo.

Utstillingens tittel TRANSFORMERT - NATUR
peker på den transformasjonen som foregår i natur, både ytre og indre.
I menneskenaturen kan vi ta del i denne transformasjonen bevisst.
På en lyrisk måte og i sarte farger, blir hennes arbeider naturessenser med finstemt
valørovergang og ofte med et minimalistisk uttrykk.
Hennes maleriske hyper sensitivitet er et medium både for drøm og virkelighet.

: "" : "" : "" : ""
    
Norwegian English