Line Witt: FREMMED BY

28.04.05-15.05.05 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Fremmed by

er tittelen på Line Withs maleriutstilling i Galleri A minor i tiden 28. april til 15. mai.
Fra glass til tempera
Line With har tidligere arbeidet med illustrasjoner og offentlige glassutsmykkinger.
Hun har nå tatt opp igjen maleriet, både for å utvikle sitt formspråk på en friere måte, og for å utforske mulighetene maleriet har som utsmykking.
Hun liker å eksperimentere med ulike former for tempera; eggtempera, gummitempera, og vokstempera basert på IKEAs bivoksemolusjon.
Utstillingens tema
“Jeg bruker byen som metafor. Byen er oss, det vi kjenner og ikke kjenner, der vi er hjemme og der vi ikke finner fram.”
Hun arbeider i serier:
Serien "Fremmed by" er et modulmaleri, hvor 12 enkeltbilder i forkjellig format kan henges sammen på ulike måter, slik at et hjørne eller en vegg i rommet utgjør en by.
Hvert bilde er et portrett av en bygning, og samtidig en følelsesmessig tilstand som tilskueren inviteres inn i. Sammen gir de assosiasjoner til kart, labyrint eller spillebrett.
I serien "Steder jeg ikke har vært" har en by fått utkrystallisere seg på den kvadratiske flaten. Den dype rammen som er en del av bildet, gjør at man ser inn i det som en eske. Bruken av gullgrunn og vokstempera antyder at bildene er ikoner, de viser til steder som unnslipper oss, som vi ikke finner fram til.

: "" : ""   
    
Norwegian English