NORA HVISTENDAHL: PARADOKS

22.09.05-16.10.05 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Dette er Nora Hvistendahls andre utstilling i Galleri A minor. Den forrige utstillingen omhandlet tematikken TID mens hun nå beveger seg over i et ny problemstilling, nemmelig valgmulighetene vi har og problemet vi kan få når vi må velge. Ofte kan dette føre til motstridene og selvmotsigende signaler som kan bli oppfattet som et paradoks. Men et paradoks er ikke et bedrag. Et paradoks er gjerne en sannhet uttrykt i tilspisset form. PARADOKS er også tittelen på utstillingen.

Utallige paradokser omgir oss; bildene visualiserer enkelte av dem. Noen er store og skjebnesvangre mens andre er små og pussige. Farger, symboler og avstander er brukt for å få frem paradoksets uttrykk.

: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
       
: ""    
    
Norwegian English