Sigmund da Silva Lien: GENIUS - FLESH - MADNESS

17.11.05-04.12.05 (Galleri A)

Exhibition in Galleri A

Et møte med Sigmunds da Silva Liens malerier er et møte med en voldsom kraft og emosjoner samtidig som maleriene vitner om et meget solid håndverk og dyp forståelse for kunstens symbolske virkemidler.

I utstillingen GENIUS – FLESH – MADNESS tar da Silva opp menneskets ønske om å være fri og selvstendig både fysisk, intellektuelt og åndelig. Samtidig peker han på problematikken og motstanden som oppstår i ønsket om å nå denne ”fullstendige” frihet.

For å trenge inn i maleriene er det nødvendig å ha et begrep om hva Da Silva mener om GENIUS. I antikken var Genius brukt om en skytsånd som var knyttet til mennesker eller steder. Genius er dermed knyttet opp mot en positiv ledsagende kraft. Kraften skulle være en kilde for uhemmet spontanitet og glede. Denne spontaniteten kan ofte komme i konflikt med egoets og/eller samfunnets moral. Da Silvas arbeider er preget av en lengsel om å være nær en slik kraft samtidig som han retter søkelyset mot samtidens fordømmelse av fri spontanitet og egoets kvaler ved å måtte møte en slik fordømmelse.

Denne fordømmelsen kommer gjerne av en kulturell forståelse av hvordan man skal håndtere ens eget intellekt og kjønnsliv. Kampen mellom genius ansvarsfrie virkelighet som for eksempel kan manifestere seg i kjødets lyst, og egoets tillærte moral som kan manifestere seg i skam er arenaen hvor Sigmund da Silva Lien lar sine malerier utfolde seg. Problematikken er at kroppen, ”the FLESH”, ofte er kilden for genius fall og dermed en ulempe for en fri tanke. Den hensynsløse spontanitet som genius forfekter vil møte motsand i egoets tilegnede moral.

Han henleder oss til denne motsetningen og advarer om hva et press mellom disse kan føre til; nemlig ubalanse og ”MADNESS”.

: "" : "" : "" : ""
       
: "" : ""   
    
Norwegian English