Tomas Ramberg: JAMAIS VU - Norsk oljeblindhet

17.02.06-12.03.06 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Tittelen “Jamais Vu” er fransk for “Aldri Sett” og brukes i psykiatrien om en tilstand antonymt med “Déja Vu”: ting som faktisk er del av ens daglige omgivelser framtrer fremmed, som om man aldri har sett dem før. Den for anledningen oppdiktede lidelsen Oljeblindhet, er tenkt som en slags metaforisk motsats til snøblindhet, en blindhet forårsaket av å være fullstendig omgitt av olje.

Utstillinga “Jamais Vu” er inspirert av Nordsjødykkernes erstatningssak, og tar utgangspunkt i to parallelle norske verdener: oljeindustrien og sydenturismen. Begge er kulturelle og økonomiske fenomen som preget Norge fra 1970-tallet og et par tiår framover, og med utgangspunkt i denne paralleliteten, setter utstillinga dem sammen på måter som foreslår et paradoksalt, nært og samtidig fremmed forhold mellom dem. Den velkjente realiteten er at oljerikdommen gjorde en ny middelklasse mulig, med sydenreiser som et åpenbart uttrykk for denne nye velstanden. Betegnelsen “Jamais Vu” fungerer som en spissformulering måten dykkersaken syntes å komme som et sjokk seint på 1990-tallet, som om denne tragiske siden av oljeindustrien aldri var fullt anerkjent, og at realiteten bak rikdommen Norge bygget opp på 1970- og 1980-tallet fremstod som “aldri sett” – Jamais Vu.

Veggmaleriet “Jamais Vu 1” består av et kamuflasjemønster som er satt sammen i en femkantet stjerneformasjon. Arbeidet er helt svart; de tre gråtoneverdiene i det originale kamuflasjemønsteret (hvitt grått og svart) er gjengitt i svart maling med tre graderinger av blankhet – helblank, halvblank og silkematt. Noen av figurene i mønsteret er belagt med et interferensmedium som bryter lyset fra grønt til fiolett. “Jamais Vu 1” benytter kamuflasjemønsteret som et tegn for usynlighet. Stjerneformasjonen etablerer et fokuspunkt midt på veggen, med resten av mønsteret spinnende rundt, og veggen antar en hypnotisk effekt.

De broderte emblemene viser det samme mønsteret som i “Jamais Vu 1”, innrammet av riksvåpenet.


Maleriene bygger på collager av arkiv-fotografier fra oljerigger og dykkere i arbeid i Nordsjøen, og fra gamle brosjyrer for middelhavsferier fra Vingreiser og Saga Solreisers arkiv. Collagene forsøker å etablere sammenhengende rom for begge billedverdenene, slik at sydenturistene og oljeindustrien befinner seg i samme virkelighet, men at dette fellesskapet virker fremmed. I maleriene er også materialvalget en sentral meningsbærer: bildene består av asfalt påført neopren gummi – “dykkerdraktmateriale”.

Fotografiene av Ben Redik Fy Fazan representerer forestillingen av oljerikdom som jeg vokste opp med.

Jeg ønsker å takke Megan Dyer for veiledning, idéer og all mulig hjelp hele tiden. Takk også til Amund Skard og Mie Skard for arkivsøk og installasjon, takk til Fadlabi for hjelp med “Jamais Vu 1 ”, takk til MyTravel for tilgang til arkiv og takk til Henrik Henriksen for oppfølging og respons omkring dykkersaken.

Tomas Ramberg: "JAMAIS VU I" Tomas Ramberg: "EKOFISK TENSON 1975" Tomas Ramberg: "EKOFISK DEL SOL (GRAND CANARIA)" Tomas Ramberg: "LEDTOG"
Tomas Ramberg:
JAMAIS VU I
(2006)
olje og interferens medium på vegg
315 x 428
Tomas Ramberg:
EKOFISK TENSON 1975
(2006)
asfalt på neopren gummi
123 x 185
Tomas Ramberg:
EKOFISK DEL SOL (GRAND CANARIA)
(2006)
asfalt på neopren gummi
102 x 165
Tomas Ramberg:
LEDTOG
(2006)
asfalt på neopren gummi
84 x 43
Tomas Ramberg: "MALLORCA 1978" Tomas Ramberg: "LA MANGA SPANIA 1975" Tomas Ramberg: "MALLORCA 1970" Tomas Ramberg: "JAMAIS VU I"
Tomas Ramberg:
MALLORCA 1978
(2006)
asfalt på neopren gummi
55 x 102
Tomas Ramberg:
LA MANGA SPANIA 1975
(2006)
asfalt på neopren gummi
58 x 86
Tomas Ramberg:
MALLORCA 1970
(2006)
asfalt på neopren gummi
45 x 86
Tomas Ramberg:
JAMAIS VU I
(2006)
olje og interferens medium på vegg
315 x 428
Tomas Ramberg: "MEDLEM I    1/100" Tomas Ramberg: "NORSCHACH II 1/3" Tomas Ramberg: "SPONSOR 1974 1/7" Tomas Ramberg: "SPONSOR 1974 1/7"
Tomas Ramberg:
MEDLEM I 1/100
(2006)
brodert emblem
24 x 12
Tomas Ramberg:
NORSCHACH II 1/3
(2006)
laserskåret plexiglass
45 x 66
Tomas Ramberg:
SPONSOR 1974 1/7
(2006)
inkjet på papir
22,5 x 30,5
Tomas Ramberg:
SPONSOR 1974 1/7
(2006)
inkjet på papir
22,5 x 30,5
Tomas Ramberg: "SPONSOR 1974 1/7" Tomas Ramberg: "NEOPREN GRAND CANARIA I 1978"   
Tomas Ramberg:
SPONSOR 1974 1/7
(2006)
inkjet på papir
22,5 x 30,5
Tomas Ramberg:
NEOPREN GRAND CANARIA I 1978
(2006)
asfalt på neopren gummi
114 x 114
  
Norwegian English