Megan Dyer: TRANSFORMATOR

17.02.06-12.03.06 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Motivasjonen for “Transformator” har opphav i et ønske om å artikulere en form for realisme som rommer både det daglige liv, politikk og fantasi. Inspirasjonen for dette prosjektet kom etter en sein, fuktig kveld med en venn der vi luftet vår frustrasjon over hvor galt det har gått politisk de siste årene i USA. Dette ledet til en samtale om hans tid i det militære, tida før han ble billedkunstner.

Videoarbeidet, titulert “Former Soldier” (Forhenværende Soldat), er et portrett av en soldat som ble billedkunstner samtidig som den forestiller transformasjonen av alle soldater. Blåfargen i videoen refererer til skumring og lysning, overgangstida da muligheter artikuleres og ting er i bevegelse.Maleriene er grafiske gjengivelser av tida mens en soldat som etterlater sin uniform. I likhet med videoen, har maleriene en ikke-monumental størrelse.

Skulpturene av kvinnelige kunstnere som ser avkledningen (videoen), er kalt “Etihical Voyeurs” (Etiske Voyører). Skultpurene er inspirert av skikkelsene og figurene som opprinnelig ble plassert på utsiden av kirker i middelalderen for å gi et falskt inntrykk av at hedenske verdier var støttet av kirken under den store kristningen av Europa. Ved å montere disse arbeidene på vegg, ønsker jeg å koble dem til denne historien via forbindelsen til galleriarkitekturen. Referansen til samtidspolitikk befinner seg innen USA, der religion spekulativt ble holdt fram under det siste valget som et uttrykk for moralsk soliditet, familiverdier og sannhet.Lysboksen foreslår en treenighet av soldatens fortid, nåtid og framtid i en enkel pyramidekomposisjon kalt “Transformator”.

Jeg vil gjerne få takke Tomas Ramberg for hans støtte og hjelp med filmingen av “Former Soldier”, Gregory Singletary for hans eksempel og for inspirasjonen til dette prosjektet og Lindsay Brants alter ego “The Ethical Saboteur” som utfordrer amerikanske media og polistiske system, for inspirasjonen til “The Ethical Voyeurs”. Endelig ønsker jeg å tilegne denne utstillinga til min far som avtjente militærplikt i Vietnam mot sin vilje: Til David og de mange soldater før og etter ham.

: ""    
    
Norwegian English