AKADEMIKUNST 06 - NO MORE

15.06.06-13.08.06 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Kunstnere: Lina Marie Rincon, Heidi Marie Wien, Elisabeth Toften, Herman Mbamba, Jinxin Gen, Jorunn Hanche Øgstad

Galleri A presenterer seks utvalgte kunstnere fra årets avgangklasse ved Akademiet i Oslo.

Årets kull fra akademiet (som nå stilles ut på Stenersen) favner bredt innen kunsten. Galleri A har valgt ut 6 spennnende unge avgangstudenter som også representerer 4 verdensdeler, inkludert land som Kina og Namibia. Underholdning er ved Statens Kunst Akademis eget ”SKA-TV!”

Lina Maria Rincons bilder er tatt fra serien “Rhapsody”, og tar utganspunkt i definisjonen av “rapsodi” – en komposisjon sammensatt av brustykker, improviserende i sin natur, emotionell i sitt utrykk og klart engasjerende.

Elisabeth Maria Toftens figurative maleri er preget av det nedtonede og usagte. Selve situasjonen står sentralt og tilværelsens gåtefullhet er et gjennomgående tema - det som hele tiden er tilstede men vaskelig å gripe.

Herman Mbamba har i sine utvalgte bilder et sosio politisk utgangspunkt, dette for å se på bruken av kulturelle utrykk i mote og motemagasiner. Med dette grepet får bildene en annen sosialt og estetisk verdi.

Heidi Marie Wiens` malerier er ofte utsnitt a rom, med lag av lys og skygge som virkemiddel. De malte skyggende insisterer på objektets tilstedeværelse i rommet
Jorunn Hancke Øgstad stiller her ut forskjellige tegninger og akvarellmaleri. Her utforskes grensen mellom det figurative og det abstrakte. Med en naivistisk letthet utfordres det til en omformulering av den konkrete, fysiske og ”virkelige” verden. Samtidens billedverden blandes med kunsthistoriske motiver og temaer.
Jingxin Gengs blanding av bevegelse/aktivitet og stillbilde gir en drømmeaktig forståelse av livet.

Norwegian English