Toril Kojan: NYE MALERIER

17.08.06-10.09.06 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Toril Kojan er en utpreget kolorist med sans for sterke farger som spiller opp mot hverandre. Hun maler lag på lag og i denne prosessen dukker det opp figurasjoner. Kojan er i sine bilder i stadig dialog med abstrakte og figurative elementer. Ved nærmere øyesyn kan det virke som om figurasjonen vokser fram av nonfigurative former.

Dette kan ses som en kommentar til at det er mer å oppdage rundt oss, enn det øyet i første omgang kjenner igjen som de vanlige objektene. Det kan også være en kommentar til at det indre liv kan fortone seg som en annen verden enn den ytre. Et spørsmål kan være: Er vårt sjelsliv en figurtativ prosess, eller er et utrykk for sjelslivet best kommentert i et nonfigurativt maleri?

Toril Kojan ønsker å spenne en bro mellom disse to verdener, der det indre og det ytre kommuniserer. Resultatet av denne søken kan betraktes via
mediumet: akryl på lerret.

: ""    
    
Norwegian English