Aleksandra Niemczyk: SELF DEFINITION

19.10.06-12.11.06 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Fra 19.oktober til 12.november presenterer Galleri A de nyeste bildene til Aleksandra Niemczyk (f. 1977). Bildene hennes har blitt godt motatt av kritikere og samlere. Den kommende utstillinge ”SELF DEFINITION” har vært under prosess de 2 siste årene. Alle arbeidene utgjør en fortolkning av de visuelle impulsene fra Niemczyks nære og fjerne omgivelser.

Oljemaleriene til Niemczyk har alltid formidlet en visualisert stofflighet. Denne gang presenterer hun oss for en tolkning av det norske landskapet (CYCLE OF SURROUNDINGS) hvor taktilitet spiller en viktig rolle i hennes komposisjoner som har en likeverdig fordeling mellom form, farge og struktur.

I en annen serie (CYCLE OF HANDY WOMAN) leker hun med visuelle former slik man kan leke med ord. Denne serien er et svar på situasjoner og tanker og ting fra hennes liv. Maleriene retter seg både mot publikums intellekt og humoristiske sans.

I følge kunstneren er alle bildene et produkt av hennes søken etter motsetninger i seg selv. Maskulinitet og femininitet, styrker og svakheter, muligheter og hinder, sinne og glede, frykt og lengsler.

Aleksandra samler på visuelle opplevelser. Selv om hun ikke alltid innser det før i ettertid finnes det som regel spor etter konkrete opplevelser i bildene. Det er et viktig poeng at bildene er en gjennskapelse av en visuell erindring mer enn enn nøyaktig beskrivelse av hva kunstneren så.

I visshet om å være på vei opp riktige stige har Aleksandra Niemczyk våget og ikke våge for mye med maleriene. At en kunstner framviser en såpass utviklet personlig stil så tidlig i sin kunstneriske karriere, tyder på et talent med stor disiplin.

Norwegian English