Erik Collett: C O N T I N U U M

19.10.06-12.11.06 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Dette er Erik Colletts (f.1950) andre utstilling i Galleri A minor. Collett jobber til dagelig som arkitekt men har alltid hatt et behov for å uttrykke seg visuelt. Dette har vist seg tydligere de siste årene med flere kunstneriske utstillinger.

Arbeidene er resultater av Erik Colletts egen puls som igjen er et forsøk på
å ta pulsen på vår egen tid. Colletts metaforiske kommentar til bildene er:

”De siste bildene jeg har laget er inspirert av kubismen som oppstod på 1920-tallet. Kubismen utprøver streken og flatens muligheter i tvetydige, geometriske og dynamiske komposisjoner. Linjen og kurven satt opp mot hverandre gir uendelige muligheter som uttrykk og romlig eksperiment. Bildene er ment å stå som et continuum fra den gangen de første gav seg i kast med kubismen.

Streken er også et continuum som et uttrykk for tiden. Mine streker forsøker å vise nervene i tiden som streken symboliserer. I ett av bildene har jeg valgt å sette inn årstall knyttet til streken som tidslinje.”

: "" : "" : "" : ""
    
Norwegian English