Sverre Schyberg Olsen: ABOUT LIGHT

11.01.07-04.02.07 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A


”About Light” er Sverre Schyberg Olsens andre soloutstilling i Galleri A. I denne utstillingen bygger han videre på den forrige, ”About Vision” hvor det sentrale i hans kunstneriske arbiede er: Samspillet mellom lys og fargekomposisjoner på en flate.

Etter utdannelse i Oslo og England har Sverre Schyberg Olsen i 12 år arbeidet som profesjonell kunstner. Hans verker er solgt til fem kommunale samlinger, flere større bedrifter i Norge som Norsk Hydro, Statoil, Gjensidige, Aker RGI, NSB, Norges Bank og private kunstsamlinger. Han har også hatt diverse utsmykninger blandt annet ”Explorer of the Seas” Royal Caribien Cruise Line AS og er representert i Carlos Machado Museum i Portugal.

”About Light” utstillingen har tre hovedgrener:

Den ene grenen hvor hovedbildet ”Kaleidoscope” er representert tar for seg en sammensmelting av lys og farger på en metallisk overflate. I disse arbeidene har kunstneren rykket fra feltet med tradisjonell abstrakt maleri på lerret, til en variant med brede strøk på aluminium som gir bildene en ”hard edge”. Den ekspressive non-figurative form er gjenkjennelig, men den er likevel strammere enn før.

Den andre grenen er oljekomposisjoner malt på plexiglass. Her får lyset enn enda mer sentral rolle. Lyset påvirker fargene både fra forsiden og baksiden, og dermed skapes en ny dimensjon.

I den siste grenen er Sverre Schyberg Olsen figurativ. Tema er forstørrede kvinneansikter og kvinneakter. Lysets virkning på ansikt og blikk og lysets virkning på kroppens form er her sentralt. Ansiktene kan ha en foruroligende kraft i seg mens kvinneaktene gjenspeiler et enkelt ønske: Å vise kvinnens vakre anatomi ved hjelp av pensel og lys.

Sverre Schyberg Olsen: "ALUMINATOR X 2 (pris per stk)" Sverre Schyberg Olsen: "ALUMINATOR" Sverre Schyberg Olsen: "ATMOSPHERIC GLASS" Sverre Schyberg Olsen: "BEDSIDE"
Sverre Schyberg Olsen:
ALUMINATOR X 2 (pris per stk)
(2006)
olje på aluminium
120x 120 (x2)
Sverre Schyberg Olsen:
ALUMINATOR
(2006)
olje på aluminium
80 x 80
Sverre Schyberg Olsen:
ATMOSPHERIC GLASS
(2006)
olje på plexiglass
150 x 110
Sverre Schyberg Olsen:
BEDSIDE
(2006)
olje på lerret
150 x 100
Norwegian English