Kal Elshmaa: "Tales from the albino prophet"

19.04.07-06.05.07 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Elshmaas arbeider er et møte mellom et østlig og vestlig kunst. Han er påvirket av sitt Egyptiske opphav samt Islamsk kunst som lenge har hatt en dominerende rolle i det Egyptiske kunst og kulturliv. Men siden han er utdannet ved et vestlig college er det opplagte referanserammer til den europeiske uttrykksform også. En hovedforskjell mellom østerlig og vestlig kunsttradisjon er at det østerlige kunstuttrykket som oftest er basert på en stedsbundet tradisjon mens den moderne vestlige kunstformen har en personlig innfallsvinkel.

I ”Tales from the albino profhet” tar Kal Elshmaa mye av sitt egyptiske opphav som ramme for sin uttrykks form og blander det med sin vestlige erfaring som innhold. Således dannes et særdeles personlig kunstuttrykk som er tuftet på kunstnerens dannelse og erfaring.

: "" : "" : ""  
    
Norwegian English