Hans-Jørgen Osnes: NIGHT LIGHT

10.05.07-27.05.07 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Night Light.

-er en fotoserie som er resultat av et to måneders opphold i Tokyo, Shanghai og Hong Kong. Bildene er utelukkende tatt om natten og viser neonlys i gatebilder, detaljer eller oversiktsbilder ute av fokus. Det skapes assosiasjoner til Bernt Becker-studentene Andreas Gursky, Axel Hütte og Thomas Struth som på mange måter revolusjonerte det europeisk blikket på fotografisk estetikk, men ulikt f. eks. Axel Hüttes kliniske blikk på tysk etterkrigsarkitektur er dette en mer malerisk og fabulerende, nærmest romantisk–estetisk studie av en “arkitektur” som synes gjenopplevd. I stedet for en dekonstruksjon, gir dette mer assosiasjoner til rekonstruksjon. Maleriske og delvis utydelige minnebilder, framtrer på den ene siden sobert distansert, betraktende ensomt, og på den andre koloristisk romantisk, nærmest nostalgisk.

Hans-Jørgen Osnes fotografier vibrerer, selv kaller han det portrettering av masseinformasjonssamfunnet. Han har funnet en vei inn til en ekstrem mengde med informasjon, som vi er ute av stand til å overskue. En dekonstruksjon av inntrykksmengde, som forfatteren som beskrev erindringsprosessen som en komposthaug som trengte 20 år med fermentering før man kunne hente ut igjen minnene og bruke dem til noe i det hele tatt. Eller som mannen som gikk gjennom Slottsparken i mai, kikket han på syrinene og tenkte kanskje jeg burde kjøpe noen slike, for senere samme kveld å se at han hadde hagen full, han hadde bare glemt det.

Jeg forsøker å jobbe med fargene, de er der, de er viktige. Det er mulig at det er kunstnerens utdannelsesbakgrunn og lange opphold i Spania som gir ham denne mangelen på redsel for det maleriske og koloristiske, til og med det emosjonelt fabulerende. Han kaller det fargebruk, Fargebruken er nok inspirert av det spanske. Det ble bevisst, jeg hadde jobbet så mye sorthvitt, men ønsket å komme videre, frem til dette prosjektet jobbet jeg bare positiv, større fargemetning, og mye mer statuert. Der er en kompositorisk strenghet likevel. Bildene er ute av fokus, dette er et bevist valg. Det finnes likevel en strenghet i arbeidene, jeg har jobbet med en komposisjon, der fargene er avgrenset av mørket. Jeg har tatt valg, og dratt bildene lenger. Resultatet er en sober rekonstruksjon basert på en systematisk grid av prinsipper som handler om det å komponere bilder, som overskrider spørsmål om smak eller perspektiv. Det er nærliggende å trekke en parallell til tradisjonen i maleriets interesse for foto, fra Warhol og Richter til yngre, også norske malere som Kira Wager med flere.

Storbyene handler naturlig nok om store sammenstimlinger av mennesker, her er det likevel få skikkelser, lysene domineres, inntrykket er det av en observatør av det estetiske inntrykket av en millionby, uten menneskene. En rygg og et par som er på vei bort. Fotografens blikk er utenfra, han er ingen del av en handling, det er ingen blikkontakt mellom individene i byen og kameraøyet. Fotografens interesse for det maleriske, koloristiske og kompositoriske handler for meg om en ambisjon om å portrettere en abstraksjon.
Det er en selvmotsigelse i det å forsøke å gjenskape noe i fotomediet, som jo nettopp er nåtidig og presist. I denne idiosynkrasien ligger det mest interessante elementet i Osnes arbeider.

Osnes bodde i Hong Kong fra han var 6 til han var 10 år.


Ole Slyngstadli
Kurator
Oslo 3. mai 2007

Hans-Jørgen Osnes: "HONK KONG 21.32" Hans-Jørgen Osnes: "TOKYO 02.12" Hans-Jørgen Osnes: "HONG KONG 20.15" Hans-Jørgen Osnes: "HONG KONG 22.20"
Hans-Jørgen Osnes:
HONK KONG 21.32
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
86 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
TOKYO 02.12
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
151 x 190
Hans-Jørgen Osnes:
HONG KONG 20.15
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
123 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
HONG KONG 22.20
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
123 x 103
Hans-Jørgen Osnes: "HONG KONG 21.54" Hans-Jørgen Osnes: "HONG KONG 21.08" Hans-Jørgen Osnes: "HONG KONG 20.05" Hans-Jørgen Osnes: "HONG KONG 00.42"
Hans-Jørgen Osnes:
HONG KONG 21.54
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
123 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
HONG KONG 21.08
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
123 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
HONG KONG 20.05
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
86 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
HONG KONG 00.42
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
86 x 103
Hans-Jørgen Osnes: "HONG KONG 00.18" Hans-Jørgen Osnes: "SHANGHAI 21.28" Hans-Jørgen Osnes: "SHANGHAI 21.53" Hans-Jørgen Osnes: "TOKYO 23.36"
Hans-Jørgen Osnes:
HONG KONG 00.18
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
86 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
SHANGHAI 21.28
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
123 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
SHANGHAI 21.53
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
123 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
TOKYO 23.36
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
151 x 190
Hans-Jørgen Osnes: "TOKYO 23.16" Hans-Jørgen Osnes: "TOKYO 22.39"   
Hans-Jørgen Osnes:
TOKYO 23.16
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
86 x 103
Hans-Jørgen Osnes:
TOKYO 22.39
(2006)
fotografi, C-Print, 6 + 2
103 x 123
  
Norwegian English