Christian Hoel Skjønhaug: TaMeg - it took a time to want to tell you this

23.08.07-16.09.07 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Christan Hoel Skjønnhaug oppdaget galleristen på UKS biennalen der han selv gikk til innkjøp av en akvarell. Skjønnhaug har en sikker figurativ strek men i denne utstillingen utforsker han det abstrakte bildet samtidig som han leker med gjenkjennelsesgleden hos publikum. Den spontane energien innenfor malerkunsten er et sentralt element. Skjønnhaug var med på UKS-biennalen i 2004, Momentum i 2006, og ble nominert til Carnegie Art Award 2008.Prosjektbeskrivelse:”Maleriene og tegningene jeg viser er laget uten forutbestemt motiv eller komposisjon. Utstillingstittelen ”TaMeg” svarer delvis til en refleksjon over det å ha soloutstilling, delvis til at det hver gang jeg lager et abstrakt bilde dukker opp noe – en mulighet til overskridelse, en energi eller en bevegelse, som jeg så forsøker å fange eller fastholde, i en tilstand som ligner begjær eller tenning. Dette ”noe” som jeg ikke har ord for, men som virker så levende, glipper alltid unna, så bildet representerer derfor mitt forsøk på å avbilde dette.Målet er å lede tankene til nye, kanskje originale eller gamle og godt skjulte forestillinger i bevisstheten. Jeg prøver å nå dette ved å unngå alle assosiasjoner fargene og formene gir så langt det lar seg gjøre, ved hele tiden å endre på utseendet på dem. Prosessen dreier seg om denne negasjonen av det forestillende, for positivt å rendyrke et visuelt språk.Bildenes titler er oftest egne ordpåfunn, noe jeg mener svarer til intensjonen om å male figurer, objekter og landskap vi ikke har gitt navn. Jeg arbeider med en ide for bildene om gjenkjennelighet uten at man vet hva man gjenkjenner. Dette baserer seg på en visshet om at innbilningsevnen hos en hengiven betrakter er enorm.”Christian Hoel Skjønhaug, august 2007.

Norwegian English