Kristine Maudal: LOOK TWICE

27.09.07-21.10.07 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

I utstillingen ”LOOK TWICE” oppfordres betrakteren til å ta et ekstra blikk. Ikke bare på selve maleriene, men også på uttrykket eller interaksjonen i mellom figurene som er portrettert.Figurene opererer i en endimensjonal verden, men det er ikke noe endimensjonalt over det som fortelles. Kristine Maudals malerier tar for seg mellommenneskelig kommunikasjon på et ikke-språklig nivå. Her er det følelser, eller mangel på disse, som beskrives. Det er både det vi ser og det vi ikke ser som tolkes i maleriene. Betrakteren inviteres inn i bildene med tolkning basert på egen erfaring. Maleriene er en kommentar til at verden sjelden er slik den oppfattes ved første øyekast – og særlig kommer dette til syne i vår kommunikasjon med hverandre og omverdenen. Kanskje er det også en oppfordring til å se på oss selv og vår egen kommunikasjon med ett nytt blikk?

: "" : "" : "" : ""
       
: "" : ""   
    
Norwegian English