Sidsel Schjerven: SLEEPING BEAUTY

25.10.07-18.11.07 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Sidsel Schjervens arbeider konsentrerer seg om et interiør i forfall. Men dette interiøret som er hentet fra et norditaliensk slott har sine særegne kvaliteter i denne tilstanden. Slottet er overgitt til seg selv og er som tittelen sier en ”SLEEPING BEAUTY”.

Schjervens malerier viser interiøret som en allegori over menneskets forgjengelighet, skjønnhet og forfall. Hun maler de forskjellige rommene som personligheter som kan overføres på forskjellige typer mennesker. En kan også se maleriene som et menneske med forskjellige nyanser i sin personlighet. En bør jo heller ikke glemme hva det er: Et forfallent slott som bærer preg av fordums storhet.

Dette kan kanskje få betrakteren til å tenke på at byggverk og mennesker i kan henholdsvis restaureres og restitueres.

: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : ""  
    
Norwegian English