Henrik Kleppe Worm-Müller: INTERIORS

17.01.08-10.02.08 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Oslo-maleren – og We-aktivisten – Henrik Kleppe Worm-Müller (NO), viser frem 11 nye oljemalerier på Galleri A, den 17. januar, og utstillingen heter Interiors.

Det er lett å gjenkjenne Worm-Müllers malerier. Det skyldes delvis den presise linjen, det skyldes i stor grad hans forståelse av fargene, men først og fremst ligger det i evnen til å konstruere landskap som har direkte innvirkning på publikum.
Han arbeider med olje på MDF-plater i tre formater (70 x106 cm / 70 x 93,5 cm / 80 x 91 cm.), alle utstilt uten ramme. Teknikken er utpreget klassisk, med røtter i mimetiske tradisjoner, men når det gjelder motiv og komposisjon, er han tilsvarende moderne. Hvert bilde tar for seg et eget rom, et isolert øyeblikk, og koloritten er vesentlig forskjellig. Det bevisst manipulerte lyset veksler mellom sterke, ekspresjonistiske effekter og rolige, diffuse partier; mellom ren monokromasitet og maleriske, 3-dimensjonale detaljer. Skarpe kontraster, silhuetter og geometriske objekter brytes mot realistisk figurasjon, slik at romfølelsen forvrenges, i et spill mellom rigid perfeksjonisme og poetisk frigjørelse. På en side er bildene harmoniske og myke, på en annen er de konfronterende og uforutsigbare.

I en årrekke har Worm-Müller utforsket det fotorealistiske maleriet; en sjanger som har etablert seg på det internasjonale kunstmarkedet og stadig finner nye, interessante formuleringer. Han tar utgangspunkt i en bestemt situasjon, sett gjennom en objektiv kameralinse. Når han overfører fotografiet til et lerret, uthever han enkelte elementer som skaper narrativer og gir situasjonen kompleksitet.
En slik fortolkning av fotografiske avtrykk – egentlig en representasjon av en representasjon – relaterer til en metatematisk diskusjon som har pågått siden antikken, men Worm-Müllers verk kan ikke begrenses til et teoretisk perspektiv. Han opererer på flere nivåer og er ikke redd for å la sansbare og dekorative kvaliteter flettes inn i et mer avansert symbolspråk.


Med Interiors er det tydelig at han har modnet som kunstner, både håndverksmessig og konseptuelt. Motivene er dristigere og referansene er mer subtile, særlig påfallende i parafrasen over Jan Vermeer og hans minneverdige The Art of Painting.
I lys av utstillingstittelen er det mulig å spore et spenningsfelt mellom det faktiske og det følte, hvor fasade sjelden speiler det som befinner seg på innsiden. Worm-Müller tar for seg problemstillinger omkring romlighet, og han spør i hvilken grad rommet er i stand til å farge vår sinnstilstand. Interiors refererer ikke til moteriktig innredning, men peker antagelig på en subjektiv, kontekstuell erfaring; det er en metafor på hvordan mennesker formes av sine omgivelser, uten å registrere det selv.
Maleriene er ikke ment å tilby endelige løsninger på abstrakte problemstillinger. I stedet oppmuntrer de til en slags visuell kommunikasjon, med følgende oppfordring til sine betraktere: Skap dine egne rom!

God fornøyelse!
---
Tekst:
Frank Krogh Kongshavn
Oslo, januar 2008

Henrik Kleppe Worm-Müller: "THE BRIDGE" Henrik Kleppe Worm-Müller: "COFFEE SHOP" Henrik Kleppe Worm-Müller: "CONCUSSION" Henrik Kleppe Worm-Müller: "THE RESTAURANT"
Henrik Kleppe Worm-Müller:
THE BRIDGE
(2007)
oil on mdf
70 x 106
Henrik Kleppe Worm-Müller:
COFFEE SHOP
(2007)
oil on mdf
70 x 106
Henrik Kleppe Worm-Müller:
CONCUSSION
(2007)
oil on mdf
70 x 106
Henrik Kleppe Worm-Müller:
THE RESTAURANT
(2007)
olje på mdf
70 x 106
Henrik Kleppe Worm-Müller: "VERNISSAGE" Henrik Kleppe Worm-Müller: "BUBBLES" Henrik Kleppe Worm-Müller: "INTERIOR" Henrik Kleppe Worm-Müller: "THE ART OF PAINTING"
Henrik Kleppe Worm-Müller:
VERNISSAGE
(2007)
oil on mdf
70 x 93,5
Henrik Kleppe Worm-Müller:
BUBBLES
(2007)
oil on mdf
70 x 93,5
Henrik Kleppe Worm-Müller:
INTERIOR
(2007)
oil on mdf
70 x 106
Henrik Kleppe Worm-Müller:
THE ART OF PAINTING
(2007)
oil on mdf
70 x 106
Henrik Kleppe Worm-Müller: "SANDRA" Henrik Kleppe Worm-Müller: "MIKAELS CAVE" Henrik Kleppe Worm-Müller: "PREACHER"  
Henrik Kleppe Worm-Müller:
SANDRA
(2007)
oil on mdf
70 x 106
Henrik Kleppe Worm-Müller:
MIKAELS CAVE
(2007)
oil on mdf
70 x 106
Henrik Kleppe Worm-Müller:
PREACHER
(2008)
oil on mdf
70 x 106
 
Norwegian English