Kaja Melbye: NOTHING TO DECLARE

27.03.08-20.04.08 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Utstillingen "Nothing To Declare" viser utsnitt av motiver det er vanskelig å oppdage ved første øyekast. Kaja Melbye har tidligere stilt ut bilder laget av, epoxy, glassfiber og pigmenter. Epoxy-bilder er til stede også i denne utstillingen. Som i fotografiene er objektene hentet fra en helhet og zoomet inn til det ugjenkjennelige. Her blir strukturen i glassfibermatten en viktig del av uttrykket.

Hva man kan avsløre ved å gå tett inn på et objekt eller tilsløre utsnitt av kjente motiver, er temaet for bildene i utstillingen Nothing To Declare. Ved å benytte spennvidden i parametere som skala og sikt vekkes nysgjerrigheten. Objektet kan virke abstrakt ved første øyekast, men ved nærmere ettersyn er det mulig å avsløre det figurative i bildet.

Røntgenmotivene i utstillingen bygger på utsmykningen Kaja Melbye har gjort ved Sandvika Storsenter. Nå går hun imidlertid enda tettere på objektene og viser nye sider ved gjenstander vi omgir oss med til daglig.

Andre motiver viser tilslørede utsnitt av klare silhuetter. Disse fotografiene er manipulert og dekt til med flere lag strukturer. Bildene er printet ut på opal folie mot klar plexi, noe som forsterker inntrykket av dybde og transparens.

Kaja Melbye er interessert i materialer som gjør det mulig å jobbe med transparens, lag og dybde. Hun lar seg inspirere av materialer som har en iboende kunstnerisk eller dekorativ verdi, samtidig som de kan brukes i et bygg; som vegg, fliser eller bordplate.

Interessen for transparens og lag førte Kaja Melbye inn på røntgenbilder, som har åpnet nye muligheter for å jobbe med gjennomskinnelighet og dybde.

: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
       
: ""    
    
Norwegian English