ELEKTRISK STØV

24.04.08-18.05.08 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Kunstnere: Elisabeth Maria Toften, Heidi Marie Wien, Sinikka J. Olsen

Utstillingen "ELEKTRISK STØV" vil bestå av monumentale malerier, en spesiallaget bok med tekster til den aktuelle utstillingen, og ikke minst en happening som tar til under åpningen. Arbeidene vil sammen danne en enhetlig atmosfære preget av fysiske lover, arkitektur og botanikk.

I Elisabeths Maria Toftens malerier står menneskene overfor uavklarte dramatiske øyeblikk. De befinner seg i ulike definerte rom, et drivhus, et skogholt, et bad eller et legekontor. Samspillet av blikk og positurer mellom menneskene i hennes bilder tydeliggjør nye abstrakte rom, personenes sinnstilstand. Motivene bærer bud om handling som snart tar til.

Heidi Marie Wiens malerier tar utgangspunkt i konstruerte og dekonstruerte rom. Revede vegger, arbeidslamper og ledninger er det som står igjen i de fraflyttede lokalene Wien utforsker. De malte romkonstruksjonene karakteriseres av fravær og anonymitet. Arkitekturen fragmenteres og oppløses slik at nye abstrakte rom oppstår. Maleriene gir assosiasjoner til Gordon Matta Clarks bygningsskulpturer.

Happeningen til Sinikka J. Olsen består av luftballonger fylt med helium og utstyrt med små levende planter. Her er det snakk om bevegelse og arkitekturen i gallerirommet fremheves. Det er hele tiden en vag utrygghet i forhold til at ballongene kan sprekke og falle ned. Olsen har også sammenfattet en bok med korte tekster. Her får leseren underlige og til tider humoristiske glimt inn i forskjellige laboratorier eller forskningsverdener.

Heidi Marie Wien: "Untitled#19HMW2008" : "" : "" : ""
Heidi Marie Wien:
Untitled#19HMW2008
(2008)
olje på lerret
120 x 90
     
: "" : "" : "" Heidi Marie Wien: "Untitled#18HMW2008"
      Heidi Marie Wien:
Untitled#18HMW2008
(2008)
olje på lerret
200 x 175
Heidi Marie Wien: "Untitled#04HMW2007" Heidi Marie Wien: "Untitled#07HMW2007"   
Heidi Marie Wien:
Untitled#04HMW2007
(2007)
olje på lerret
140 x 170
Heidi Marie Wien:
Untitled#07HMW2007
(2007)
olje på lerret
40 x 50
  
Norwegian English