Sidsel Schjerven: WHAT A WONDERFUL WORLD

02.04.09-26.04.09 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Sidsel Schjervens andre utstilling i Galleri A minor er en videreføring fra hennes forrige utstilling i 2007 ”Sleeping Beauty” som illustrerte et italiensk slott i forfall. Det skadete interiøret ble formidlet med et romantisk blikk samtidig som interiøret i forfall kunne være et bilde på Schjervens ønske om å presisere nødvendigheten ved å ivareta den europeiske kulturelle bagasje.

Denne utstillingen ”What a Wonderful World” ser bakover i historien med et applauderende blikk. Arbeidene tar for seg mennesker med sterkt påvirkningskraft hva angår stil og smak tvers gjennom historien og frem til i dag. Strofen fra Louis Armstrong kjente melodi slår også an tonen som er optimistisk hva angår verdens mangfold og muligheter, samtidig som Schjerven også ønsker å anerkjenne vår kulturhistoriske fortid.

Titler som ”Moments of Joy”, “Earthly Delights” og “Just for Pleasure” spesifiserer hva som for mange mennesker er drivere i hverdagen. Ønsket for folk flest er nok i følge Schjerven å ta for seg av det kulturelle mangfold. Det positive budskapet er at i en politisk konfliktfylt situasjon finnes det allikevel en sterk kraft blant mennesker å bruke og la seg underholde av hva mennesker har skapt og skaper gjennom kulturelle og fysiske bidrag.

: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
    
Norwegian English