An Doan: SPOR

30.04.09-24.05.09 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Det er med stor glede Galleri A presenterer An Doan (f. 1978), og hans utstilling "spor" i Oslo for første gang. An Doan kom til Norge som ettåring med sine foreldre som var båtflyktninger fra Vietnam. Han viste tidlig en utpreget sans for tegning og maling og fulgte opp dette med en solid akademisk utdannelse som ble avsluttet ved Wimbledon School Of Art. I år ble han tildelt Statens malerstipend.

Utstillingen ”spor” består av 9 oljemalerier i storformat. Fargene har et nøye utvalgt spekter som ikke favner over en stor del av fargesirkelen. Malingen er påført i et jevnt lag slik at de lett kan få et fotorealistisk preg. Bildene har et fotografisk utgangspunkt, men uten å integrere fotografiet - de viderefører perspektivet sett gjennom et kamera.

Tematikken er natur- og bylandskap fra Oslo uten mennesker, mens tittelen innehar en dobbel betydning. Den ene betydningen er de ”spor” mennesker etterlater seg i slike landskap. Rent konkret finnes det spor av trikkeskinner gjennom store deler av Oslo. Tre av maleriene har dette som tema. Man kan også se spor etter mennesker i naturlandskapet. Men disse sporene er ikke negativt ladet for An Doan. I maleriene ønsker han å fremheve de visuelle inngrepene mennesker gjør.

Den andre betydningen av tittelen ”spor” er en påminnelse om hvordan naturen og byen setter spor på de mennesker som ferdes der. Når da bildene er mennesketomme får de også en utpreget stillhet over seg. Denne roen kan således ha en meditativ effekt på betrakteren. I og med at maleriet er et lydløst medium samarbeider det godt med den meditative stillheten i An Doans bilder.

Fraværet av mennesker, men landskaper preget av mennesker, gir også et inntrykk av at noen har vært på gjennomreise, satt sitt preg på omgivelsene, for så å forsvinne igjen. Dette er nok også en underliggende beskjed i An Doans bilder. Omgivelsene setter sine spor på mennesker og mennesker kan velge å sette spor etter seg.

An Doan Nguyen: "HORISONNT 01" An Doan Nguyen: "FJELL 02" An Doan Nguyen: "RADIOCITY" An Doan Nguyen: "SENTRUM SCENE"
This item is sold!An Doan Nguyen:
HORISONNT 01
(2009)
olje på lerret
135 x 190
This item is sold!An Doan Nguyen:
FJELL 02
(2009)
olje på lerret
135 x 190
This item is sold!An Doan Nguyen:
RADIOCITY
(2009)
olje på lerret
150 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
SENTRUM SCENE
(2008)
olje på lerret
135 x 155
An Doan Nguyen: "SPOR III" An Doan Nguyen: "SPOR II" An Doan Nguyen: "SPOR I" An Doan Nguyen: "VOID III"
Bildet er solgt!An Doan Nguyen:
SPOR III
(2009)
olje på lerret
135 x 155
Bildet er solgt!An Doan Nguyen:
SPOR II
(2009)
olje på lerret
155 x 135
Bildet er solgt!An Doan Nguyen:
SPOR I
(2009)
olje på lerret
135 x 155
Bildet er solgt!An Doan Nguyen:
VOID III
(2007)
olje på lerret
180 x 200
Norwegian English