Edvarda A. Braanaas: DOSTOJEVSKIJS HELTINNER

30.04.09-24.05.09 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Et kunstkonsept inspirert av litteratur, russisk mote og supermodeller.

I tidligere utstillinger som ”A Vintage Collection” (Galleri Tonne 2006) og ”Modern Lovers” (Hole Artcenter 2008) har sensualitet, begjær, religiøsitet og seksualitet vært ledemotiver i Edvarda Braanaas kunst.

I utstillingen ”Dostojevskijs heltinner” setter hun søkelys på sin egen bruk og tolkning av kvinner i sin kunst. Med utstillingen velger kunstneren å revitalisere fem kvinneskikkelser fra tre av Dostojevskis hovedverker gjennom å knytte dem opp til russiske modeller og russisk mote. Valget av russiske supermodeller er gjort for å knytte bildene til en nasjonal og kulturell kontekst, den russiske historien som har formet Dostojevkijs karakterer, og som de russiske modellene også er en del av.

Maleriene er kunstnerens egne opplevelser av kvinnene gjennom lesning av forfatterens verker over lang tid, og er tenkt som filmplakater der Dostojevkijs superstjerner avbildes.

Kvinnene er:
Sonja (Sonya Semionovna Marmeladov)  Forbrytelse og straff
Nastasja (Nastasya Filipovna Barashkov) Idioten
Aglaya (Aglaya Ivanovna Epanchin) Idioten
Katya (Katerina Ivanovna Verkhovstev) Brødrene Karamasov
Gruschenka (Agrafena Alexandrovna Svetlov) Brødrene Karamasov

Gjennom koblingen mellom mote, glossy estetikk og Dostovjevkijs kvinne- skikkelser søker Edvarda å frigjøre betrakteren fra populærestetikkens iscenesettelse av kvinnen bare som objekt. Hun ønsker å ta tilbake definisjonsmakten over hvordan kvinner avbildes i motefotografiet gjennom å male kvinnene på egne premisser. På denne måten feirer hun kvinnelig skjønnhet med en nyfeministisk vri.

Edvarda A. Braanaas: "SONYA" Edvarda A. Braanaas: "KATYA" Edvarda A. Braanaas: "GRUSCHENKA" Edvarda A. Braanaas: "AGLAYA"
Edvarda A. Braanaas:
SONYA

olje på lerret
120 x 80
Edvarda A. Braanaas:
KATYA

olje på lerret
120 x 80
Edvarda A. Braanaas:
GRUSCHENKA

olje på lerret
120 x 80
Edvarda A. Braanaas:
AGLAYA

olje på lerret
120 x 80
Norwegian English