Tor-Arne Moen: KALLET

19.11.09-06.12.09 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Det er langt mellom Tor-Arne Moens atelier på Notodden og Madagasgars jungel, men hans nyeste malerier har sitt utspring i disse eksotiske omgivelsene.

Moen har de siste årene arbeidet med motiver inspirert av det gammeldagse familiealbumet. Han har hentet sine referanser fra tider da det å fotografere, og det å bli fotografert virket mer høytidelig, da menneskene på bildene poserte og stirret alvorlige inn i kameraøyet. Fotoalbumene som de fleste har liggende hjemme etter foreldre og besteforeldre rommer et vell av historier, og noen av disse historiene har Moen forsøkt å fange i sine malerier. Han har avholdt en serie med utstillinger basert på funn i sin egen families album, men også og venner og kjentes familiealbum. Siden han er telemarking har motivene hans, rent geografisk sett, kretset rundt levd liv i østlandsnorge – fram til denne utstillingen.

Da kunstneren vinteren 2008/09 ble presentert for et privat fotoalbum med motiver fra en norsk misjonærfamilies liv på Madagasgar på 50-tallet, så han straks de maleriske mulighetene, og begynte planleggingen av en serie med nye motiv. Han fant de samme oppstillingene og mye av den samme høytidelige stemningen som han hadde arbeidet med tidligere, men her med en annen undertone, samt en svært eksotisk scenografi. Moen ble fanget av den underliggende sårhet som han mente å se i motivkretsen. Fotografiene viste en norsk families misjonsliv på den enorme øya i det indiske hav. De viste glimt fra en norsk barndom fjernt fra Norge. En barndom på misjonsstasjoner, atskilt fra sine foreldre det meste av tiden. Misjonærene fulgte det de oppfattet som sitt kall, og foretok lange reiser ute i jungelen, det gikk ofte et halvt år mellom hver gang foreldre og barn så hverandre. De fleste av disse barna ble utsatt for store prøvelser i ventetiden.

Tor-Arne Moens bilder er malt med en blanding av klassisk oljemaling og eggoljetempera. Teknikken åpner for mange maleriske muligheter som Moen benytter i rikt monn. Moens arbeider særmerkes av en rik overflate med mange lag av maling, en levende malerisk overflate sammensatt av pastose strøk, gjennomskinnelige sjikt, presise detaljer noen steder, og utviskede eller utslettede figurer andre steder. Betrakteren mister sjeldent det opprinnelige motivet av syne selv om overflatene herjes av overmalinger, krakeleringer og sprut og renn.

Tor-Arne Moen (f.1966), er maler, forfatter og grafiker, med medlemskap i Norske Bildende Kunstnere, Den Norske Forfatterforening, og Norske Grafikere. Siden begynnelsen av nittitallet har han vært en aktiv og svært produktiv kunstner. Gjennom sitt bildende kunstnerskap har han malt seg gjennom forskjelligartede motivkretser fra akter og portretter og illustrasjoner, til landskap, motorsykler og stilleben. Han er dessuten kunstneren bak bokomslagene til Hamsuns samlede verker, Gyldendal 1997. Denne billedserien fikk også sitt eget permanente galleri på Hamarøy i 1995.

Det er med glede vi nå presenterer Tor-Arne Moens første separatutstilling ved Galleri A.


Tor-Arne Moen: "TO DAGER FØR AVREISEN" Tor-Arne Moen: "STARTEN" Tor-Arne Moen: "HVIT PIKE I JUNGEL" Tor-Arne Moen: "HVIT PIKE I JUNGEL (utsnitt)"
Tor-Arne Moen:
TO DAGER FØR AVREISEN
(2009)
eggolje tempera på lerret
150 x 150
Tor-Arne Moen:
STARTEN
(2009)
eggoljetempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
HVIT PIKE I JUNGEL
(2009)
eggolje tempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
HVIT PIKE I JUNGEL (utsnitt)
(2009)
eggolje tempera på lerret
Tor-Arne Moen: "AVSKJEDSGAVEN OVERREKKES" Tor-Arne Moen: "AVSKJED" Tor-Arne Moen: "BARNEPIKEN PÅ MADAGASGAR" Tor-Arne Moen: "BARNEPIKEN På MADAGAGAR"
Tor-Arne Moen:
AVSKJEDSGAVEN OVERREKKES
(2009)
eggoljetempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
AVSKJED
(2009)
eggoljetempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
BARNEPIKEN PÅ MADAGASGAR
(2009)
eggoljetempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
BARNEPIKEN På MADAGAGAR
(2009)
eggoljetempera på lerret
Tor-Arne Moen: "I VENTETIDEN" Tor-Arne Moen: "ANGELÉ" Tor-Arne Moen: "PIKE MED APEBITT PEKEFINGER" Tor-Arne Moen: "HELGEBESØK"
Tor-Arne Moen:
I VENTETIDEN
(2009)
eggolje tempera på lerret
150 x 150
Tor-Arne Moen:
ANGELÉ
(2009)
eggoljetempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
PIKE MED APEBITT PEKEFINGER
(2009)
eggoljetempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
HELGEBESØK
(2009)
eggolje tempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen: "KAN DU HUSKE MOR" Tor-Arne Moen: "KAN DU HUSKE MOR (utsnitt)" Tor-Arne Moen: "KIRSTIS NYE SYKKEL" Tor-Arne Moen: "VERDENS MINSTE APER"
Tor-Arne Moen:
KAN DU HUSKE MOR
(2009)
eggolje tempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
KAN DU HUSKE MOR (utsnitt)
(2009)
eggolje tempera på lerret
Tor-Arne Moen:
KIRSTIS NYE SYKKEL
(2009)
eggolje tempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen:
VERDENS MINSTE APER
(2009)
eggoljetempera på lerret
100 x 100
Tor-Arne Moen: "VERDENS MINSTE APER (utsnitt)" Tor-Arne Moen: "ENDELIG HJEMME"   
Tor-Arne Moen:
VERDENS MINSTE APER (utsnitt)
(2009)
olje på lerret
Tor-Arne Moen:
ENDELIG HJEMME
(2009)
eggolje tempera på lerret
100 x 100
  
Norwegian English