Noah Alveberg: DESCENT

14.01.10-02.02.10 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

I Noah Alvebergs fotografiske collager gjenkjenner vi et søkende kunstnersinn.

Født i 1990, tilhører han en generasjon som har vokst opp med en selvfølgelig kunnskap om bruk av dataverktøy og med en samtidskunst som for lengst har tatt disse mediene i bruk som verktøy i kunstproduksjonen. Noah Alveberg tar utgangspunkt i manipulerte fotografier der han også har brukt maleri i bearbeidingen av motivene.

Bildene viser ensomme skikkelser som ofte kan synes kjønnsløse, flytende i mørke tomrom, noen ganger assosiert med vann, andre ganger med veldige stjernehimler. Vi ser uendelighetsbilder som ikke er bundet til tid og sted.

Om sine egne arbeidsprosesser forteller Alveberg at han gjennom yoga, meditasjon og villet isolasjon opplever en forhøyet årvåkenhet der det utvendige blir skrellet vekk i en uanstrengt tilstand av væren. Det er det uforstyrrede erfaringsnivået som Alveberg higer etter i sine avbildninger av oppløste figurasjoner som beveger seg tilsynelatende uten fysisk viljeanspennelse. Tankene er blitt brakt til taushet og har gitt slipp på emosjonelle overlagringer og begjær. Forbindelsen med det absolutte er det eneste gjenværende.

Kunstnere har gjennom historien vendt ryggen til distraksjonen som ligger i et materialistisk forbrukssamfunn, og etterstrebet objektivitet og enkelhet. Kommunikasjonsteknologien har endret vårt konsept av tid og de siste tiårenes informasjonsflom har uten tvil satt sine spor i kunsten både når det gjelder form og uttrykk. Dagens rastløse publikum forventer handling og effektivitet for at oppmerksomheten skal fanges. I dette perspektivet og i en tidsalder som er så inntrykksfylt og tiden så knapp, er en kontemplativ fordypelse som Noah Alveberg viser i sine datamanipulerte arbeider, en sjelden kvalitet.


Cecilie Broch Knudsen,

Kunsthøgskolen i Oslo
Januar 2010

Noah Alveberg: "HOST BODY"    
Noah Alveberg:
HOST BODY
(2010)
mixed media, fotografi, c-print 5+1
94x116
   
Norwegian English