Pia Myrvold: MYWORLD

06.03.10-11.04.10 (Galleri A/A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A og Galleri A minor

Myrvold regnes internasjonalt som en pioner innen tverrfaglig kunst. Hun debuterte som maler samtidig som hun produserte video- og teknologiprosjekter i Norge på tidlig 80-tallet. I løpet av 90-årene utviklet hun en rekke kunstverk med bruk av sensorteknologi, interaktivitet og internett, og har signert noen av de første interaktive kunstgrensesnitt på internett der publikum er aktive deltakere. Fra år 2000 til i dag har Myrvold laget flere store ambisiøse prosjekt innen kunst; interface-design, arkitektur, video og installasjon, Mest kjent er det hybride interaktive kunst/design-prosjektet cybercouture.com og det interaktive “nye media”-kunstverket “Female Interfaces”, presentert i Centre Pompidou i 2005.

Pia Myrvold fortsetter å male, både på lerret og via digitale prosesser. Hennes billedverden har klare referanser til nye muligheter gitt oss via teknologi og den innflytelse kreativitet har på design og programmering av nye grensesnitt. Som kunstner spør Myrvold: Hva er vårt fulle menneskelige potensial og hvordan utvikler vi dette individuelt og kollektivt?

I Galleri A presenterer Myrvold installasjonen “MYworLD”. Utgangspunktet er hennes multilaterale univers med forskning og innovasjon innen ny teknolog, i 3D-virtuelle verktøy og animasjonsprogram. Myrvold utforsker videoflaten som maleri; fornyer maleriet i tradisjonell forstand som maler. Palett og motiv skapes av oppdagelser i et syntetisk virtuelt univers der foto, video, scans av malestrukturer og skulpturer laget i 3D-virtuelle verktøy danner et mangfold av sitater. I maleriene og digigrafikken er disse formene “frosset” som stillbilder, hentet fra video og interaktive verktøy, fra levende flytende bilder i projeksjoner, eller som konstellasjoner av LCD-skjermer.

Rom for Kunst har i utstillingsperioden invitert Myrvold til å vise et av sine nyere videoverk “FLOW version 1.0” på deres flatskjerm på Oslo S.
Verket er laget som en treskjerms videoinstallasjon der motiv og handling er tenkt som en abstrakt maleprosess, en skapende prosess kunstneren opplever når et maleri lages. Myrvolds ambisjon er at hvert sekund i videoen kan fryses som en ferdig komposisjon. Dermed utfordres maleriets funksjon; Er fremtidens maleri et statisk bilde eller er det et bilde som forandres over tid - i forhold til brukere, via parameter, gjennom interaktivitet eller ytre miljø?

Rom for kunst er en satsing initiert av Rom Eiendom AS for å fremme produksjon og visning av temporær kunst på ulike arenaer. Kulturbyrået Mesén er prosjektleder for satsingen Rom for kunst på Oslo S og Trondheim S. www.romforkunst.no
Videoverket “ FLOW version 1.0” er laget som et introduksjonsprosjekt til et større 12-skjerms videoverk, “FLOW”, planlagt ferdigstilt til 2011 Venezia Biennalen etterfulgt av en utstilling på Stenersensmuseet i Oslo. Begge videoverkene er assistert både teknisk og strategisk av produksjonsselskapet Conventor.


--------
Erobringen av en ny verden
Av Lene Ødegård Olsen, daglig leder Galleri A

Multikunstneren Myrvold stiller ut sine nyeste oljemalerier, digitalprint, videoinstallasjoner på LCD-skjerm og skulpturer. Gjennom oljemaleriene uttrykker kunstneren seg både figurativt og nonfigurativt, stadig med fokus på palett, linjer og dybde. Det er i disse maleriene Myrvold lar seg selv leke og finner inspirasjon til videre arbeid. Digitalprintene er grafikk som finnes i både store og mellomstore formater. Motivene spenner fra rene flater av dype, klare farger til fotograferte mennesker mot datagenererte og fotobaserte mønstre. I arbeidet med digitalprintene har Myrvold ’frosset’ videooverflaten hun arbeider i og utforsker dermed det tradisjonelle stillestående maleriet. Myrvold ønsker å utfordre vår måte å oppfatte på samtidig som hun undersøker våre visuelle begrensninger: Hva skjer i oss når vi betrakter noe nytt og annerledes? Vil betrakteren trekke seg tilbake eller kastes ut i et kreativt univers der gamle regler ikke lenger viser til en bestemt idé? Hva skjer når de gamle referanserammene opphører?

De fotograferte menneskene i Myrvolds grafikk befinner seg i et kalkulert kaos av farger, linjer, mønstre og skygger. Samtidig uttrykker digitalprintene en meditativ ro der menneskene har øynene lukket og flyter rundt i noe som kan minne om en fantasiverden, en drøm. Kanskje er dette et uttrykk for menneskets indre reise mot fremtiden, som igjen peker tilbake til essensen i Myrvolds kunstnerskap; innovasjon. At de fotograferte menneskene også er nakne, vitner om sårbarhet. Men nettopp i denne sårbarheten ligger styrken i mennesket. Vi er grenseløse dersom vi fortsetter å transcendere, dersom vi fortsetter å strekke oss oppover og utover våre egne rammer.

Karakteristisk for Myrvolds kunstnerskap, og kanskje spesielt billedkunsten, er fargebruken. Denne viser tilbake til en av kunstnerens store inspirasjonskilder; tysk-amerikanske Hans Hofman og hans abstrakte, ekspresjonistiske malerier hvor han utviklet push pull-teknikken. Ved hjelp av denne teknikken vil fargene i en billedflate oppleves å være på forskjellig avstand fra betrakterens øyne. Dybden i billedflaten skapes når ulike farger settes ved siden av hverandre.

Siden debuten på 80-tallet har Myrvold vært opptatt av visjonær tenkning i kombinasjon med kunstens kreative kraft. Som kunstner arbeider hun målrettet og intuitivt. Hun drives fremover med en avantgardistisk energi og vilje; stadig fremover, stadig bedre og alltid nyskapende. Dette har gitt utslag i en interdisiplinær virksomhet som blant annet omfatter det hybride interaktive designprosjektet http://cybercouture.com/. I tillegg: oljemalerier, akvareller, performance, lyd- og videoinstallasjoner og skulpturer. Hennes kunstnerskap er grensesprengende og innovativt. Hun er autodidakt og kaller seg en akademinekter. Myrvold sier selv hun liker å arbeide ’cross over’/tverrfaglig, da dette hjelper henne i å utvikle og finne nye interessante veier og uttrykk innenfor sine mange sjangre. Multikunstneren Myrvold har hatt både nasjonal og internasjonal suksess. Hun er for tiden parisbasert og i 2005 stilte hun ut det interaktive ’nye media’-kunstverket ’Female Interfaces’ på Centre Pompidou, også i den franske hovedstaden.

I tillegg til utstillingen i Galleri A, er Pia Myrvolds videoinstallasjoner å finne i Oslo Sentralstasjon. Dette er en del av prosjektet Rom for kunst som er initiert av ROM Eiendom AS. Hennes videoverk ’Streaming’ er laget som en treskjerms videoinstallasjon hvor Myrvolds ambisjon er at hvert sekund i videoen kan fryses som en ferdig komposisjon. Tanken bak dette er at man i fremtiden ikke lenger kun forholder seg til statiske bildeoverflater, men at publikums interaktivitet påvirker selve verket.

: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : "" : ""
       
: "" : "" : ""  
    
Norwegian English