Sverre Schyberg Olsen: NYE MALERIER

11.11.10-05.12.10 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Sverre Schyberg Olsens ”Nye malerier” er hans fjerde separatutstilling i Galleri A. Med denne utstillingen fortsetter maleren sitt grunnprosjekt som er å formidle elementenes visuelle inntrykk. I motsetning til forrige utstilling ”Sidereal”, som skildret et mikro- og makrokosmos hvor kunstneren arbeidet fram kjemiske reaksjoner på aluminiumsplate, kan ”Nye malerier” ses i forlengelsen av Schyberg Olsens serie ”Earthforce”.

Med koloristiske olje komposisjoner på lerret ønsker kunstneren å lede oppmerksomheten mot den visuelle tonen et bestemt landskap gir og således anskueliggjøre dets ånds- og sjelsliv. Landskapene er først og fremst indre Oslofjord og bildetitlene som Ostøen, Sarbuvollen og Kalvøya presiserer lysinntrykkene han har fått fra akkurat disse områdene. Maleriene står samtidig som selvstendige abstrakte komposisjoner.

Som musikk kan gi assosiasjoner til bestemte landskap, er det nettopp dette Schyberg Olsen ønsker å gi via koloritt og lys i bildene. Schyberg Olsen trives på Oslofjorden og disse bildene er en tributt til landskapets sammensetning og de variable lysforhold som er under stadig skiftning gjennom året. Man kan også si at bildene er komprimerte abstrakte former og lysinntrykk av bestemte steder. Med disse arbeidene befester han sitt fundament som en solid kolorist blant kunstnere i Norge i dag.

Sverre Schyberg Olsen har i 14 år livnært seg som profesjonell kunstner.
Hans verker er solgt til fem kommunale samlinger, flere større bedrifter i Norge og private kunstsamlinger. Han var i 2009 nominert som en av tre til årets Nobelpriskunstner.

Sverre Schyberg Olsen: "BLÅ TIME" Sverre Schyberg Olsen: "A LA CLAIRE FONTAINE" Sverre Schyberg Olsen: "COURBET`S GJEMMESTED" Sverre Schyberg Olsen: "EARTH RED"
Sverre Schyberg Olsen:
BLÅ TIME
(2010)
olje på lerret
120 x 100
Sverre Schyberg Olsen:
A LA CLAIRE FONTAINE
(2010)
olje på lerret
100 x 120
Sverre Schyberg Olsen:
COURBET`S GJEMMESTED
(2010)
olje på lerret
50 x 50
Sverre Schyberg Olsen:
EARTH RED
(2010)
olje på mdf
100 x 100
Norwegian English