Thomas Klevjer: UNIVERSAL

13.01.11-06.02.11 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Den figurative maleren Thomas Klevjer stiller ut litografier og storformats oljemalerier i Galleri A Minor. Klevjer reflekterer over de mellommenneskelige forhold vi alle lever i og viser vei inn i en verden utenfor tid og sted.

Thomas Klevjer (f.1972) viser på denne utstillingen flere monumentalverk, opp til 5,5 kvm, som tar utgangspunkt i mennesker – ene og alene – med univers som bakgrunnsteppe. Grunnen til dette er å fremstille grunnleggende og tidløse menneskelig og mellommenneskelige temaer, fullstendig ribbet for referanser som knyttes til tid og sted. Tidløshet som en høythengende verdi, i motsetning til kortsiktig trend, er et viktig stikkord. Her fremstilles figurer i frie, isolerte og i ulike relasjoner til andre. Bildene har uten unntak tvetydige budskap og betrakteren og konteksten kan selv spille en rolle i forhold til hvilke retninger de tolkes.

”Mann i tvangstrøye” er på en måte komplementær til ”Svevene”, hvor en mann er fullstendig fri, samtidig som de, med kun én figur, er komplementære til bildene med grupper av mennesker. Evige spørsmål om individualitet og samhørighet. Individualitetens frihet og begrensning, og om variasjonen av ulike relasjoner i en gruppesetting. I bildet ”Respons” beveger figurene seg både mot og fra bildets sentrale handlig, hvor en av de fire personene starter en handling, ved å skape støy. Den samme flertydigheten sees også i bildet, ”Fusjon”, hvor to personer har krasjet i hverandre. Tittelen er valgt med en klar referanse fra fysikken. Om de som to sammensmeltede atomer utgjør en positivt ladet forelskelse eller en negativt ladet skilsmisse, er opp til betrakteren selv å definere. Bildene vil på denne utstillingen bevisst bli hengt opp i en rekkefølge og i et forhold til hverandre som skal spille på kontraster og motsetninger i denne relasjonstematikken. Som refleksjoner over alle de mellommenneskelige forhold vi alle lever i.

Thomas Klevjer stiller også ut noen litografiversjoner av disse og flere andre motiv i samme genre og noen mindre naturstudier fra blant annet opphold i Paris de siste årene.

Klevjer har stilt ut flere av sine monumentalmalerier sammen med Odd Nerdrum i inn og utland de siste par årene. Klevjer har vært elev hos Nerdrum, og er en av de fremste av den nye generasjonen elever fra denne skolen.

: "" : "" : "" : ""
    
Norwegian English