FIGURASJONER

07.04.11-08.05.11 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Kunstnere: Bodil Paus, Christian Hennie, Fadlabi, Hilde Honerud

Paus, Hennie, Fadlabi og Honerud har alle bakgrunn fra Kunstakadmiet (KHIO) og kjenner hverandre derfra. Man kan ikke snakke om en felles kunstnerisk retning bortsett fra at de alle jobber med figurasjoner. Denne utstillingen viser forskjellige løsninger på figurering av landskap og mennesker i form av maleri og fotografi.

Kunstuttrykket til Bodil Paus (f.1979) hennes er i grenseland mellom figurativt maleri, amerikansk realisme og engelsk popkunst. Hun bruker fotografier som hun tar selv som utgangspunkt for maleriene. Motivene er gjerne øyeblikksbilder fra kjente og nære miljøer. Motivene er personorienterte og kan gjerne være hentet fra strandscener eller by/café-liv. Maleriene komponeres på en måte som tar fokus vekk fra et underliggende drama. Man kan finne en subtil symbolikk, gjerne gjennom forsiktige gester i kroppsspråk. Det utspiller seg små, nesten usynelige hendelser i billedflaten og hun skildrer situasjoner som er under utvikling.

Christian Hennie (f.1978) viser et stort oljemaleri av et nordisk landskap på 4,6 m x 1,85 m. Som han selv sier: ”utgangspunktet var og lage et abstrakt gubbe maleri malt på to dager i en kjeller i Helsinki.” Hennie fullførte sin master på Kunstakademiet i 2009, og har allerede hatt flere utstillinger nasjonalt og i Norden.

“Some of Fadlabi’s (f.1975) paintings have the ephemeral and naïve beauty of something Chagall could’ve fashioned. Other of Fadlabi’s paintings are really, really ugly. So ugly in fact that they transcend the very notion of ugly (I’m thinking about the one featuring Erna Solberg). Sometimes he does political works that are not paintings but installations, performances and the like. Aside from that I have no clue what the fuck to say about his art. But then again, reading the interview-feature on him in Norwegian hipster rag, Natt&Dag, he doesn’t either. Which is a good thing.”

- Kristian Skylstad
Hilde Honer (f. 1977) spør: For hva annet er fotografiet, enn definisjonen av et sted? I Trillemarka 2009 forsøker jeg å problematisere den sterkt politiserte interessekonflikten knyttet til spørsmål om fredning og vern versus bruk, og forholdet mellom by og land. Igjennom fotografiene som er fra det som regnes som Sør-Norges største, sammenhengende naturreservat prøver jeg å aktivisere områdets historie som motiv for nyromantiske landskapsmalerier av Theodor Kittelsens og Christian Skredsvig. Ved å bruke storformatkameraets mulighet for skarp detaljgjengivelse og kontroll over perspektivet har jeg hatt et ønske om å få skogen til å fremstå som overdådig, frodig og forlokkende. Kan ideen om fredning fremstå som like romantisk som sitt motiv?

Norwegian English