Sten R. Fagerberg: SØVNEN

19.01.12-29.01.12 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

PÅ VEI UT AV SØVNEN

Sten R. Fagerbergs utstilling Søvnen tematiserer samfunnets evige forandring. Galleri A Minor presenterer kunstnerens tolv fargesterke abstraksjoner fra 19.januar til 5. februar.

Søvnen er visualisering av Sten R. Fagerbergs observasjoner av det norske storsamfunnet de siste ti årene. Tærer eller nærer forandringene vi går igjennom, spør kunstneren? Er vi som samfunn blitt til noe nytt og bedre, eller er vi bare en speiling av historien? Det er noe provoserende, mystisk, vakkert og skremmende med dette. Søvnen er ment som en utstilling bestående av billedsatte historier, malerienes titler, med 12 abstraksjoner, selve maleriene.

Fagerberg er utdannet grafisk designer fra Merkantilt Institutt (1994). Lysten til å utforske linjer, mønstre, former, lys og farger er kjernen hans til å ville uttrykke seg med et formspråk.

- Jeg ser på meg selv som en visuell utforsker, sier Fagerberg.

Som kunstner er han selvlært gjennom egen aktivitet. Han arbeider primært med billedkunst og spesielt abstraksjoner av de objektene som omgir oss i hverdagen. I abstraksjonsprosessen omformer han først bilder til ord, altså bildenes titler, videre utforsker han hvordan tittel som abstrakt begrep utvikler seg til et visuelt utrykk, altså maleriene. På denne måten smelter søker han å smelte idé og impuls sammen til nye visuelle uttrykk.

- For meg inneholder kunst lengsel, humor, dumdristighet, renselse og inspirasjon til erkjennelse, forteller Fagerberg.

Av: Lene Ødegård Olsen, januar 2012

: "" : "" : "" : ""
       
: "" : ""   
    
Norwegian English