Thomas Saenger: OUR ALL TOO FAMILIAR TWIN

08.03.12-25.03.12 (Galleri A/A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A og Galleri A minor

VELKOMMEN TIL VERNISSAGE TORSDAG 8. MARS KL 18 - 20

En billedmorfolog bekjenner


- Det handler om narrasjonen i bildet, sier kunstner Thomas Saenger.
8. til 25. mars stiller han ut sine nyeste malerier i Galleri A.


Av: Lene Ødegård OlsenI 1995 utviklet Thomas Saenger (44) sin helt spesielle refleksjons- og produksjonsstrategi; billedmorfologi. Morfologi er læren om formverket i et språk, studiet av hvordan ord er bygget opp av mindre elementer. Billedmorfologi blir derfor å se nærmere på billednarrasjon, hvilke små komponenter som utgjør den store helheten og, i dette tilfellet, hvordan Saengers maleriserier forandrer seg formmessig fra verk til verk.

Likevel forholder maleriseriene seg logisk til hverandre. Én serie bærer den neste frem. Man kan nesten si de springer ut av hverandre. Seriene løper parallelt og minner på den måten om skrift – eller tekst om du vil – i den forstand at de er organiske, nærmest levende; noe sirkulært generert av det forestående. Slik komponerer vi jo for øvrig også setninger.

Forstå det den som kan, men glem ikke følgende:

- Jeg er ekstremt skeptisk til den intellektuelle tilbøyeligheten av å skulle forsøke og kontrollere billedkunsten og forståelsen av den.

Thomas Saenger er klar i sin tale. Videre:

- Jeg har mye på hjertet. Dette forteller jeg så godt jeg kan i forhold til omstendighetene.

Thomas Saenger har et langt kunstnerskap innen film, foto, objekttegning og maleri. Han har arbeidet med alt fra multimediaprosjekt med 24 eliteturnere, slagverk og cembalo på Henie Onstad Kunstsenter og Kunstakademiet i Malmö til tegnefilm på det københavnbaserte galleriet Christian Dam. Han var initiativtaker for kunstnergruppen med navnet Baphomet som besto av Theo Barth, Hans Hamid Rasmussen og ham selv. Men det er maler Saenger i hovedsak er. En maler med dyp pasjon for maleriet. Bildene han nå stiller ut i både Galleri A og Galleri A Minor er utdrag fra tre serier. En serie kaller Saenger Vår alles familiære tvilling. Og derav utstillingstittelen: Our all too familiar twin. Det neste serieutdraget heter Karbonserien. Tredje maleriserie, også den mest abstrakte, har fått navnet Moderne koscher.

Og med disse maleriene ønsker Saenger å vise starten på en videre morfing. Det vil si en videreutvikling av bildenes i aller høyeste grad tilstedeværende narrative kvalitet.

Thomas Saenger: "MODERNE KOSCHER (blå)" Thomas Saenger: "MODERNE KOSCHER (gul)" Thomas Saenger: "CURVES" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING"
Thomas Saenger:
MODERNE KOSCHER (blå)
(2012)
olje på lerret
118 x 192
Thomas Saenger:
MODERNE KOSCHER (gul)
(2012)
olje på lerret
118 x 192
Thomas Saenger:
CURVES
(2012)
olje på lerret
70 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING
(2012)
olje på lerret
195 x 256
Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING I" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING II" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING III" Thomas Saenger: "STJERNEFISKE"
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING I
(2012)
olje på lerret
150 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING II
(2012)
olje på lerret
160 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING III
(2012)
olje på lerret
150 x 100
Thomas Saenger:
STJERNEFISKE
(2012)
olje på lerret
150 x 188
Thomas Saenger: "MELLOM ROMMET OG DØDEN"    
Thomas Saenger:
MELLOM ROMMET OG DØDEN
(2012)
olje på lerret
150 x 188
   
Norwegian English