Charlotte Bergesen: NYE ARBEIDER

30.08.12-16.09.12 (Galleri A/A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A og Galleri A minor

Med utstillingen, NYE ARBEIDER, inntar Charlotte Bergesen (f. 1971) både Galleri A og Galleri A minor. I Galleri A stiller Bergesen ut tegninger, malerier og en serie små pappmachéskulpturer i plexiglasskuber. I Galleri A Minor vises monotypier.

Bergesens estetiske utforming er detaljert og tilsynelatende vakker, men tematisk berører hun ofte det motsatte. Kunstneren navigerer innenfor en melankolsk, nærmest surrealistisk verden, hvor tilhørighet, identitet, angst og isolasjon er gjennomgående tema.

I NYE ARBEIDER tar Bergesens verk en mer abstrakt dreining enn tidligere. Monotypiene i Galleri A Minor fremstiller trær, hus, murer og gjerder i sterkt forenklede former. Ser man nøye etter, vil man oppdage at trærne ikke er festet til jorden og at husene kan romme andre hus. Bergesen viser en ung lekenhet innenfor abstraksjonen som både fascinerer og forstyrrer.

Charlotte Bergesen er utdannet ved blant annet Wimbledon School of Art i London. Hun har hospitert ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole og studerte senere ved San Francisco Art Institute.

Utstillingen NYE ARBEIDER står i perioden perioden 30.august til 16.september 2012 og inneholder ca. 70 forskjellige arbeider i prisklasse mellom kr. 4.000,- til kr. 55.000,-

Charlotte Bergesen: "DET RARE SPRÅKET" Charlotte Bergesen: "STORM" Charlotte Bergesen: "STENGSEL II" Charlotte Bergesen: "DEN FREMMEDE"
Charlotte Bergesen:
DET RARE SPRÅKET
(2012)
pappmache, blyant og plexiglass
Charlotte Bergesen:
STORM
(2012)
monotypi
Charlotte Bergesen:
STENGSEL II
(2012)
blyant på papir
Charlotte Bergesen:
DEN FREMMEDE
(2012)
blyant på papir
Charlotte Bergesen: "UT AV MEG SELV" Charlotte Bergesen: "SNEGLEHUSET" Charlotte Bergesen: "KAKTUSHODE" Charlotte Bergesen: "PIGGETE"
Charlotte Bergesen:
UT AV MEG SELV
(2012)
blyant på papir
Charlotte Bergesen:
SNEGLEHUSET
(2012)
blyant på papir
Charlotte Bergesen:
KAKTUSHODE
(2012)
blyant på papir
Charlotte Bergesen:
PIGGETE
(2012)
blyant på papir
Charlotte Bergesen: "UNDERVEIS" Charlotte Bergesen: "UKJENT" Charlotte Bergesen: "PORTRETT" Charlotte Bergesen: "THE FAMILY"
Charlotte Bergesen:
UNDERVEIS
(2012)
akryl på lerret
Charlotte Bergesen:
UKJENT
(2012)
akryl på lerret
Charlotte Bergesen:
PORTRETT
(2012)
akryl på lerret
Charlotte Bergesen:
THE FAMILY
(2012)
monotypi
Charlotte Bergesen: "FAMILIE II" Charlotte Bergesen: "WALK AWAY TREE" Charlotte Bergesen: "ANGST" Charlotte Bergesen: "SVEVEREN"
Charlotte Bergesen:
FAMILIE II
(2012)
monotypi
Charlotte Bergesen:
WALK AWAY TREE
(2012)
monotypi
78 x 57
Charlotte Bergesen:
ANGST
(2012)
pappmache, blyant og plexiglass
Charlotte Bergesen:
SVEVEREN
(2012)
pappmache, blyant og plexiglass
Charlotte Bergesen: "MYLDER" Charlotte Bergesen: "PROTECTION"   
Charlotte Bergesen:
MYLDER
(2012)
pappmache, blyant og plexiglass
Charlotte Bergesen:
PROTECTION
(2012)
pappmache, blyant og plexiglass
  
Norwegian English