Roar Kjærnstad: THE GLASS HOUSE

08.11.12-02.12.12 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

IN THE GLASS HOUSE

Kunstneren Roar Kjærnstad stiller ut for første gang sine nyeste malerier i perioden 8. november til 2. desember i Galleri A Minor.

Uttrykket til Roar Kjærnstad (f.1975) handler om å kombinere abstrakte og figurative former. Kunstnerens mål er å få abstrakte flater og klanger til å møte det klare og gjenkjennelige.

Kjærnstad tar utgangspunkt i vage minner og forsøker, så langt det er mulig, å forestille seg hvordan det visuelle uttrykket blir når han maler dem ut på lerretet.
Minner kommer ikke i kronologisk rekkefølge, de er ofte uklare og fragmentariske, i flere tilfeller er minnene også blandet sammen med ting man selv ikke har opplevd.
Det er nettopp denne abstraksjonen Kjærnstad er fasinert av.

Kjærnstad ute etter en spontanitet og umiddelbarhet. Bevegelsen er den viktigste faktoren for bildets helhet.

Noen ganger tar Kjærnstad ofte for seg hverdagslige hendelser eller sosiale sammenkomster.
Intensjonen er å jobbe seg bort fra det overfladiske og banale samtidig som han integrerer nye, tilsynelatende upassende elementer.
Kjærnstad bruker ofte et fremmedlegeme i bildet som skaper en slags dissonans. Går man nærmere inn på detaljene, ser man abstrakte fargeflater som bryter med helheten og perspektivet.

Roar Kjærnstad: "ANTIKK" Roar Kjærnstad: "ANDEDAMMEN" Roar Kjærnstad: "SWALLOW" Roar Kjærnstad: "STUDIE FRA SHELTER"
Roar Kjærnstad:
ANTIKK
(2012)
eggoljetempera på lerret
90 x 110
Roar Kjærnstad:
ANDEDAMMEN
(2012)
eggoljetempera på lerret
74 x 68
Roar Kjærnstad:
SWALLOW
(2012)
eggoljetempera på lerret
90 x 90
Roar Kjærnstad:
STUDIE FRA SHELTER
(2012)
eggoljetempera på lerret
49 x 49
Roar Kjærnstad: "BEHIND" Roar Kjærnstad: "CAPTAIN BEEF HART`S HAT" Roar Kjærnstad: "PORTRETT STUDIE" Roar Kjærnstad: "TUTORIAL"
Roar Kjærnstad:
BEHIND
(2012)
eggoljetempera på lerret
30 x 30
Roar Kjærnstad:
CAPTAIN BEEF HART`S HAT
(2012)
eggoljetempera på lerret
30 x 30
Roar Kjærnstad:
PORTRETT STUDIE
(2012)
eggoljetempera på lerret
30 x 36
Roar Kjærnstad:
TUTORIAL
(2012)
eggoljetempera på lerret
40 x 50
Roar Kjærnstad: "DIKTE PORTRETT" Roar Kjærnstad: "IN THE GLASS HOUSE" Roar Kjærnstad: "PLAYGROUND" Roar Kjærnstad: "SHELTER"
Roar Kjærnstad:
DIKTE PORTRETT
(2012)
eggoljetempera på lerret
27 x 27
Roar Kjærnstad:
IN THE GLASS HOUSE
(2012)
eggoljetempera på lerret
90 x 130
Roar Kjærnstad:
PLAYGROUND
(2012)
eggoljetempera på lerret
90 x 130
Roar Kjærnstad:
SHELTER
(2012)
eggoljetempera på lerret
140 x 180
Norwegian English