Hans-Jørgen Osnes: ELEVERT

11.04.13-28.04.13 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

Fotograf Hans-Jørgen Osnes (f.1972) sin tredje separatutstilling i A minor.

ELEVERT består av 15 storformat C-print fotografier fra seks storbyer i verden.
Gatebilder fra New York, Los Angeles, Paris, Barcelona, Johannesburg og Sydney.
Fotografiene er øyeblikksbilder etter totalt seks måneders opptak på fortau i kommersielle gater.

Et blikk, en verden sett fra seks storbyer.

Bildet, fanget i en rute. Fire streker, to imaginære på fortauet som forlenges i bygningenes rette linjer, en i bunn og en i topp – reelle, men optisk presentert.
Fotografen ser over kamera. Tyve centimeter over bakken gir kameraet et gitt perspektiv – en optisk illusjon – der vi er på linje med - i høyden til objektet.


Øyeblikk fra seks storbyer på fire forskjellige kontinenter viser mennesker som passerer fotografen på fortauet – autonome, men formet av storbyen rundt seg.
Påvirket av en global kraft – bevist eller ubevist.


Objektene svever i sin egen hverdag, absorbert av sine egne tanker og gjøremål. Fotografens blikk betrakter de forbipasserende menneskene.
Seks måneder på fortau, sittende observerende, ventende på den rette kombinasjonen av lys og objekt, de rette menneskene, den rette følelse.


Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #66 (Paris 2008)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #28 (New York 2007)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #38 (Los Angeles 2008)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #39 (Los Angeles 2008)"
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #66 (Paris 2008)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #28 (New York 2007)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #38 (Los Angeles 2008)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #39 (Los Angeles 2008)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #78 (Paris 2008)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #102 (Barcelona 2008)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #109 (Barcelona 2008)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #119 (Johannesburg 2009)"
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #78 (Paris 2008)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #102 (Barcelona 2008)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #109 (Barcelona 2008)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #119 (Johannesburg 2009)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #126 (Johannesburg 2009)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #132 (Sydney 2009)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #134 (Sydney 2009)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #141 (Sydney 2009)"
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #126 (Johannesburg 2009)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #132 (Sydney 2009)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #134 (Sydney 2009)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #141 (Sydney 2009)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #142 (Sydney 2009)" Hans-Jørgen Osnes: "SLATE #153 (Sydney 2009)"   
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #142 (Sydney 2009)

C-print
78 x 100
Hans-Jørgen Osnes:
SLATE #153 (Sydney 2009)

C-print
78 x 100
  
Norwegian English