Torbjørn Morvik: VISION IMPOSSIBLE

14.11.13-01.12.13 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

VELKOMMEN TIL VERNISSAGE TORSDAG 14. NOVEMBER KL 18

Hvis original kunst er god kunst, lager Torbjørn Morvik god kunst. Hans abstrakte, tredimensjonale bilder gir en sjelden visuell opplevelse som på mange måter utvider grensene for maleriet. Ved hjelp av foto, tradisjonelt maleri og digitale verktøy lager Morvik sterke, koloristiske eksplosjoner som nærmest angriper betrakteren. Deler av bildene ser ut til å forsvinne inn i veggen, mens andre deler står ut i rommet.

Torbjørn Morviks tredimensjonale bilder krever ikke bruk av 3D briller - derimot krever de mye av betrakteren. De taktile bildene endrer karakter og beveger seg i takt med den som ser på.

Morvik har utviklet et kunstuttrykk få har sett før. 3D-bildene fremstår som eksperimentelle og nyskapende, og er vanskelig å plassere i bås. De er definitivt abstrakte, og benytter seg av kjente elementer som geometriske former, rene linjer, mellomrom og kraftig kolorisisk palett. Men både teknisk og kunstproblematisk byr Morvik på noe nytt. Idet betrakteren tror hun har tolket bildet, endrer det karakter. Det hun har lest som forgrunn viser seg å være bakgrunn, - og omvendt. Former som virker helhetlige er plutselig fragmentariske. Elementene i bildet bølger i en kamp som forvirrer betrakteren. Morvik utnytter 3D-virkningen til å gi push and pull-teknikken ny virkning. Bildene er altså spektakulære, samtidig som de er ubehagelige å se på.

Torbjørn Morvik: "BLACKBLUR COLOURED SQUARE (3 + 1)" Torbjørn Morvik: "BLUE RASTER GREY (3+1)" Torbjørn Morvik: "HEAVY METAL (3 + 1)" Torbjørn Morvik: "RED TARGET (3 + 1)"
Torbjørn Morvik:
BLACKBLUR COLOURED SQUARE (3 + 1)

3D mixed media
85 x 85
Torbjørn Morvik:
BLUE RASTER GREY (3+1)

3D mixed media
85 x 85
Torbjørn Morvik:
HEAVY METAL (3 + 1)

3D mixed media
Torbjørn Morvik:
RED TARGET (3 + 1)

3D mixed media
85 x 85
Torbjørn Morvik: "THE GREY CIRCLE (3 + 1)" Torbjørn Morvik: "TWO SUNS" Torbjørn Morvik: "YELLOW GRID (3 + 1)" Torbjørn Morvik: "BLUE PARCEL (3 + 1)"
Torbjørn Morvik:
THE GREY CIRCLE (3 + 1)

3D mixed media
85 x 85
Torbjørn Morvik:
TWO SUNS

3D mixed media
Torbjørn Morvik:
YELLOW GRID (3 + 1)

3D mixed media
85 x 85
Torbjørn Morvik:
BLUE PARCEL (3 + 1)

3D mixed media
112 x 112
Torbjørn Morvik: "BULLET (small)" Torbjørn Morvik: "GREY UNIVERSE (3 + 1)" Torbjørn Morvik: "RED SYSTEM ((3 + 1)" Torbjørn Morvik: "RED PLANET (3 + 1)"
Torbjørn Morvik:
BULLET (small)

3D mixed media
30 x 20
Torbjørn Morvik:
GREY UNIVERSE (3 + 1)

3D mixed media
Torbjørn Morvik:
RED SYSTEM ((3 + 1)

3D mixed media
100 x 70
Torbjørn Morvik:
RED PLANET (3 + 1)

3D mixed media
100 x 70
Torbjørn Morvik: "RED UNIVERSE (3 + 1)" Torbjørn Morvik: "TWO SUNS (small)"   
Torbjørn Morvik:
RED UNIVERSE (3 + 1)

3D mixed media
112 x 112
Torbjørn Morvik:
TWO SUNS (small)

3D mixed media
25 x 25
  
Norwegian English