Arne Borring: STEDER

28.05.14-15.06.14 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

VELKOMMEN TIL VERNISSAGE ONSDAG 28. MAI KL 18

Arne Borring (f.1956) studerte maleri og tegning ved Statens Kunstakademi fra 1975-79. Han arbeidet da hovedsaklig i et modernistisk formspråk. Etter akademitiden arbeidet Borring som musiker i nærmere 15 år, hvorpå han gjenopptok malerkunsten, denne gang med et realistisk formspråk.
Siden midten av 1990-tallet har Borring rendyrket friluftsmaleriet i sitt kunstnerskap, hvilket innebærer at han i hovedsak ferdiggjør maleriene sine utendørs i nær kontakt med motivet. Denne praksisen er i tråd med naturalistenes program fra andre halvdel av 1800-tallet, hvor man også kan finne mange av Borrings forbilder innen den norske malerkunsten: Fritz Thaulow, Eilif Peterssen, Christian Skredsvig, Harriet Backer, Gerhard Munthe, Kitty Kielland med fler.

Innen nyere norsk tradisjon kan vi plasserer Borring i den romantiske antimodernistiske strømningen som gjorde seg gjeldende fra slutten av 1960-tallet og framover, der Odd Nerdrum er en hovedskikkelse. Men vi kan også plassere ham i den nyfigurative trenden innen samtidskunsten som oppsto i kjølvannet av at Statens kunstakademi opprettet en linje for figurativt maleri på midten av 1990-tallet. Innen denne tradisjonen finner vi kunstnere som Sverre Bjertnæs, Sverre Malling, Johan Patricny og Christopher Rådlund, for å nevne noen. Borring var også frigjenger ved modellinstituttet ved samme akademi i 1994.

Tematisk sett finner vi møtepunkter mellom kulturlandskap og naturlandskap i Borrings malerier. Formspråket er malerisk, med synlige penselstrøk og tildels sterke farger. Man kan mistenke at motivene er valgt ut i fra en forhåpning om å kunne lage et godt maleri akkurat der. På utstillingen som vises i Galleri A 28. mai til 15. juni vil man kunne se malerier fra inn- og utland; Akerselva, Tamagi i Nepal, Maridalen, Costa Brava, Citadelløya og Lysakerelven for å nevne noen steder. Steder der Borring har tilbrakt dager og timer i dyp konsentrasjon for å fange lys, form og farge slik disse utspiller seg gjennom den perioden han står med sitt staffeli og sitt oppspente lerret.

Arne Borring: "HANKSUND I" Arne Borring: "KONGEEIKENE / MARIDALEN" Arne Borring: "AKERSELVEN I" Arne Borring: "AKERSELVEN II"
Arne Borring:
HANKSUND I

pastell
66 x 81
Arne Borring:
KONGEEIKENE / MARIDALEN

pastell
67 x 87
Arne Borring:
AKERSELVEN I

pastell
68 x 88
Arne Borring:
AKERSELVEN II

olje på lerret
83 x 71
Arne Borring: "BERNERLØKKEN / AMALDHUS" Arne Borring: "VANNBØFFELFJØSET" Arne Borring: "KLIPPE -  COSTA BRAVA" Arne Borring: "VÅR FRELSERS GRAVLUND"
Arne Borring:
BERNERLØKKEN / AMALDHUS

olje på lerret
90 x 99
Arne Borring:
VANNBØFFELFJØSET

olje på lerret
79 x 65
Arne Borring:
KLIPPE - COSTA BRAVA

pastell
50 x 68
Arne Borring:
VÅR FRELSERS GRAVLUND

pastell
66 x 81
Arne Borring: "GAMLE ØVERLAND BRO I" Arne Borring: "GAMLE ØVERLAND BRO " Arne Borring: "KIRKØY I" Arne Borring: "KIRKØY II"
Arne Borring:
GAMLE ØVERLAND BRO I

olje på lerret
Arne Borring:
GAMLE ØVERLAND BRO

pastell
Arne Borring:
KIRKØY I

pastell
66 x 81
Arne Borring:
KIRKØY II

pastell
66 x 81
Arne Borring: "KOMMANDANTBOLIGEN" Arne Borring: "LANDSBYENS KONGE" Arne Borring: "LYSAKERELVEN I" Arne Borring: "LYSAKERELVEN II"
Arne Borring:
KOMMANDANTBOLIGEN

olje på lerret
88 x 88
Arne Borring:
LANDSBYENS KONGE

olje på lerret
65 x 79
Arne Borring:
LYSAKERELVEN I

pastell
68 x 88
Arne Borring:
LYSAKERELVEN II

pastell
68 x 81
Arne Borring: "MAURICE" Arne Borring: "PATRICNY  - MATADOREN" Arne Borring: "PURNAS HUS" Arne Borring: "VAKTBUA"
Arne Borring:
MAURICE

olje på lerret
56 x 48
Arne Borring:
PATRICNY - MATADOREN

olje på lerret
39 x 31
Arne Borring:
PURNAS HUS

olje på lerret
64 x 80
Arne Borring:
VAKTBUA

olje på lerret
70 x 90
Norwegian English