Benjamin Bergman: MØTER

06.11.14-30.11.14 (Galleri A/A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A og Galleri A minor

VELKOMMEN TIL VERNISSAGE TORSDAG 6. NOVEMBER KL 18

Benjamin Bergman (f.1973) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1995-2000). Hans malerier kjennetegnes av store flater, sterke kontraster og et spesielt fokus på menneskets ømtålige vesen og eksistens.

Refleksjon over den skapende prosess er et gjennomgående tema i Bergmans malerier. Kontemplasjonen kommer til uttrykk i form av skjøre konstruksjoner i åpne landskap, menneskeskikkelser og et tydelig fokus på figurenes hender.

I utstillingen Møter, blir vi konfrontert med menneskeskikkelser som søker å trekke oss inn i sitt univers. De sarte figurene i Bergmans malerier formidler en ydmykhet til omgivelsene rundt seg selv, og i møte med andre. Slik blir vi også tatt i mot som deltagende betraktere i møte med verkene.

Flere av maleriene er tilsynelatende rammet inn av og i sin egen billedflate. Billedrommet beveger seg ut av sin egen dimensjon, og nettopp i dette mellomrommet oppstår en symbiose mellom betrakter og maleri.

Benjamin Bergman har tidligere stilt ut på Galleri A, Galleri Brandstrup, Kunstsenter Møre og Romsdal, Galleri Arena, Galleri Gann, Rådhusgalleriet, med flere. Han er også kjøpt inn av Utenriksdepartementet, NGI, Fokus Bank (nå Danske Bank), Orkla og Schibsted Media Group.

Tekst: Vilde M. Horvei

Benjamin Bergman: "INNGANG" Benjamin Bergman: "UTGANG" Benjamin Bergman: "HOLDEPUNKT" Benjamin Bergman: "MIDT IMOT"
This item is sold!Benjamin Bergman:
INNGANG
(2014)
akryl på lerret
125 x 171
This item is sold!Benjamin Bergman:
UTGANG
(2014)
akryl på lerret
126 x 162
This item is sold!Benjamin Bergman:
HOLDEPUNKT
(2014)
akryl på lerret
180 x 150
Benjamin Bergman:
MIDT IMOT
(2014)
akryl på lerret
155 x 125
Benjamin Bergman: "STJERNESTØVSAMLER" Benjamin Bergman: "SAMLERE I" Benjamin Bergman: "SAMLERE II" Benjamin Bergman: "GUTTEDRØM"
This item is sold!Benjamin Bergman:
STJERNESTØVSAMLER
(2014)
akryl på lerret
155 x 125
This item is sold!Benjamin Bergman:
SAMLERE I
(2014)
akryl på lerret
155 x 125
This item is sold!Benjamin Bergman:
SAMLERE II
(2014)
akryl på lerret
155 x 125
This item is sold!Benjamin Bergman:
GUTTEDRØM
(2014)
akryl på lerret
155 x 125
Benjamin Bergman: "HVORFOR SITTE INNE NÅR ALT HÅP ER UTE?" Benjamin Bergman: "RISS I" Benjamin Bergman: "RISS II" Benjamin Bergman: "AMERIKA"
This item is sold!Benjamin Bergman:
HVORFOR SITTE INNE NÅR ALT HÅP ER UTE?
(2014)
akryl på lerret
126 x 65
Benjamin Bergman:
RISS I
(2014)
akryl på lerret
125 x 150
Benjamin Bergman:
RISS II
(2014)
akryl på lerret
125 x 150
This item is sold!Benjamin Bergman:
AMERIKA
(2014)
akryl på lerret
55 x 105
Benjamin Bergman: "NORGE" Benjamin Bergman: "SOLGLØTT" Benjamin Bergman: "MØTER" Benjamin Bergman: "MØTE"
This item is sold!Benjamin Bergman:
NORGE
(2014)
akryl på lerret
125 x 150
This item is sold!Benjamin Bergman:
SOLGLØTT
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
This item is sold!Benjamin Bergman:
MØTER
(2014)
akryl på lerret
55 x 46
This item is sold!Benjamin Bergman:
MØTE
(2014)
akryl på lerret
55 x 46
Benjamin Bergman: "TIME I" Benjamin Bergman: "TIME II" Benjamin Bergman: "UTTRYKK (2014)" Benjamin Bergman: "UTTRYKK V"
This item is sold!Benjamin Bergman:
TIME I
(2014)
akryl på lerret
65 x 55
This item is sold!Benjamin Bergman:
TIME II
(2014)
akryl på lerret
65 x 55
This item is sold!Benjamin Bergman:
UTTRYKK (2014)
(2014)
akryl på lerret
55 46
This item is sold!Benjamin Bergman:
UTTRYKK V
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
Benjamin Bergman: "UTTRYKK VI" Benjamin Bergman: "UTTRYKK VII" Benjamin Bergman: "UTTRYKK VIII" Benjamin Bergman: "UTTRYKK VIV"
This item is sold!Benjamin Bergman:
UTTRYKK VI
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
This item is sold!Benjamin Bergman:
UTTRYKK VII
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
This item is sold!Benjamin Bergman:
UTTRYKK VIII
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
This item is sold!Benjamin Bergman:
UTTRYKK VIV
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
Benjamin Bergman: "UTTRYKK X" Benjamin Bergman: "UTTRYKK XI" Benjamin Bergman: "UTTRYKK XII" Benjamin Bergman: "UTTRYKK XIII"
Bildet er solgt!Benjamin Bergman:
UTTRYKK X
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
Bildet er solgt!Benjamin Bergman:
UTTRYKK XI
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
Bildet er solgt!Benjamin Bergman:
UTTRYKK XII
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
Bildet er solgt!Benjamin Bergman:
UTTRYKK XIII
(2014)
akryl på lerret
55 x 55
Norwegian English