Noah Alveberg: GJENGANGERE Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon. For A

12.03.15-05.04.15 (Galleri A minor)

Utstillingen finner sted i Galleri A

VELKOMMEN TIL VERNISSAGE TORSDAG 12. MARS KL 18

I de utstilte arbeidene tar Noah Alveberg utgangspunkt i Edvard Munchs scenografiske behandling av Henrik Ibsens Gjengangere, som ble laget til Max Reinhardts oppsetning av stykket i Berlin i 1906.
Mot Munchs scenografi bruker Alveberg Freud sitatet: “Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon/Psyken er utfoldet, vet ingenting om det”. Sammen med Munchs fortolkning av Gjengangere danner sitatet rammen for utstillingen. Maleriene er fremstilt over en to og et halvt års periode i kjølevannet av Noah Alveberg sin fars død.
Både stykket Gjengangere og Freud sitatet spiller på den samme innsikten: de underliggende betingelsene, de psykiske i Freuds tilfelle og de mellommenneskelige motsetningene i Ibsens tilfelle, er virksomme og tilgjengelige, men ikke tilkjennegjort, annet en som symboler og symptomer.

Alveberg bruker kroppen som visuell gjenstand, oppdelt og satt sammen med andre organiske og geologiske former og tekst fragmenter. Ved dette overgår han det rent symptomatiske/symbolske i bildene, og skisser heller et mulig nytt perspektiv, konstituert på et annet grunnlag.

Noah Alveberg setter i maleriene dette inn i en større kontekst ved at han knytter sin kroppslige erfaring av farens død, av fravær og fragmentering, opp imot en analog historisk forvitringsprosess. Dette gjøres gjennom en sammensetting av hans egen og andres kropper med naturprosesser og historiske tekstfragmenter. Den historiske dimensjonen får utrykk i det at tekstene er hentet fra et vidt spenn av kunstneriske, poetiske, psykoanalytiske og mystisk-religiøse tekster, samt filosofi og alkymi.

Muligheten for å skape en fremstillingsform som unndrar seg det symbolske og fremstår symptomfri, kan kun gjøres ved konfrontasjon og overkommelese. Her står Munchs arbeider — som etter Noah Alvebergs mening nettopp prøvde å underkjenne det rent symbolske — som Alvebergs kunstneriske tilknytting, det symptomet som må gjennomgås for å kunne oppnå en kroppslig og psykisk transformasjon. En transformasjon som for alvor kan lede over til en livsform med og for andre.

Noah Alveberg ble uteksaminert fra Central Saint Martins i London i 2012 med en BA i Fine Art. “Gjengangere, psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon. For A” er Alvebergs tredje separatutstilling på Galleri A.

Tekst av Emanuel Totland Frogner

Noah Alveberg: "THE SWEAT OF MARTIN HEIDEGGER (3 + 1)"    
Noah Alveberg:
THE SWEAT OF MARTIN HEIDEGGER (3 + 1)
(2015)
oil on Canson archival paper on wood
441 x 206
   
Norwegian English