Jørgen Platou Willumsen / Kneip: VÆRBITT

29.05.15-14.06.15 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

VELKOMMEN TIL VERNISSAGE FREDAG 29. MAI KL 18

Jørgen Platou Willumsen – Kneip

Utstillingen vil sette fokus på yrker og kunnskap som er i ferd med å forsvinne. I en kombinasjon mellom maleri, tegning og skulpturer skaper Jørgen i samarbeid med Kneip en dynamikk mellom todimensjonale flater og tredimensjonale objekter.

Maleriene tar utgangspunkt i yrker som gjennom tiden har forandret seg mye på grunn av effektivisering og teknologi som f.eks. jordbruk, skogsarbeid og fiske. Samtidig er det kunnskap, håndverk og tradisjoner som er i ferd med å forsvinne. Kunnskap de mener er viktig å ivareta for ettertiden.

Skulpturene handler i stor grad om vær og naturkrefter. Overflatene referer til en prosess der naturen over tid vil ta kontroll over sine elementer og gå tilbake til null. Det ligger også en spenning i samspillet mellom menneske og natur i de todimensjonale og tredimensjonale objektene. Helheten av utstillingen bindes sammen i en tematikk som handler om tid, naturens påvirkning og våre roller i et samfunn i stadig endring. Det ligger også en viss ironi i maleriene i forhold til kjønnsrollemønstre og dagen romantisering av tidligere tiders blodslit.

I forbindelse med Assessit sin kåring av «årets unge ledere» ble Jørgen utnevnt til årets kunstner. Dette er en årlig pris siden 2009.


Kneip - er et kunst, design og håndverkstudio etablert av Jørgen Platou Willumsen og Stian Korntved Ruud. Sammen deler de kunnskap og teknikker for å gjøre Kneip til et allsidig studio. Natur og håndverk er viktige kilder til inspirasjon. De ønsker å fortelle historier gjennom objektene sine og har et høyt fokus på kvalitet. I utstillingen Værbitt vil Kneip stå for skulpturene som tar for seg vær og værfenomener. Weathered og Pat.Vol 1 er begge eksperimentelle serier som utforsker måleinstrumenter og patineringer som vitner om hvordan naturen over tid vil ta kontroll over sine elementer og gå tilbake til null.

Kneip har det siste året deltatt på flere utstillinger som Norwegian Presence i Milano, Collective i New York, og jobber nå med utstillinger til Wien i september, Bergen i oktober, Akershus kunstforening i januar 2016 og separatutstilling i Berlin i 2016.


Jørgen Platou Willumsen: "SMIA" Jørgen Platou Willumsen: "BJØRNØYA" Jørgen Platou Willumsen: "BJØRVIKA II" Jørgen Platou Willumsen: "BJØRVIKA III"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SMIA
(2015)
akryl på lerret
150 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BJØRNØYA
(2015)
akryl på lerret
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BJØRVIKA II
(2015)
akryl på lerret
70 x 70
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BJØRVIKA III
(2015)
akryl på lerret
60 x 80
Jørgen Platou Willumsen: "BJØRVIKA IV" Jørgen Platou Willumsen: "FOREDLING" Jørgen Platou Willumsen: "NORDMARKA" Jørgen Platou Willumsen: "GUTTA PÅ SKAUEN"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BJØRVIKA IV
(2015)
akryl på lerret
50 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
FOREDLING
(2015)
akryl på lerret
150 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
NORDMARKA
(2015)
akryl på lerret
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
GUTTA PÅ SKAUEN
(2015)
akryl på lerret
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "GUTTA PÅ SKAUEN II" Jørgen Platou Willumsen: "LOFOTEN I" Jørgen Platou Willumsen: "LOFOTFISKE" Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONN II"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
GUTTA PÅ SKAUEN II
(2015)
akryl på lerret
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
LOFOTEN I
(2015)
akryl på lerret
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
LOFOTFISKE
(2015)
akryl på lerret
70 x 70
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONN II
(2015)
akryl på lerret
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONN III" Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONN " Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP PAT.VOL I 3" Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP PAT.VOL I 2"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONN III
(2015)
akryl på lerret
60 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONN
(2015)
akryl på lerret
120 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP PAT.VOL I 3
(2015)
ask, stål og kobber
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP PAT.VOL I 2
(2015)
ask, stål og kobber
Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP PAT.VOL I 4" Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP PAT.VOL I " Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP WEATHERED SERIES"  
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP PAT.VOL I 4
(2015)
ask, stål og kobber
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP PAT.VOL I
(2015)
ask, stål og kobber
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP WEATHERED SERIES
(2015)
eik, stål, kobber, messing og karbonfiber
 
Norwegian English