Espen Eiborg: SO HAPPY TO HAVE YOU BACK

15.04.21-02.05.21 (Galleri A)

Utstillingen finner sted i Galleri A

SO HAPPY TO HAVE YOU BACK

For en billedkunstner betyr ikke nødvendigvis en pandemi at kreativiteten stopper opp. Arbeidet i atelieret går sin vante gang, tilsynelatende ubemerket av nedstengninger, sosial avstand og smittevernshensyn. Selv opplever Espen Eiborg atelieret som ”et rom der den isolerte og subjektive besettelsen blir objektivisert igjennom maleriets penselstrøk”.

Likevel har det siste årets radikale omveltninger preget hans nyeste utstilling, So happy to have you back. Først nærmet han seg pandemien helt konkret. ”Et virus her, noe Donald Trump der, en sykepleier som gråter,” som han formulerer det. Men det fungerte ikke. Det føltes feil. Han ønsket heller å gå mer inn i hva ved pandemien som hadde endret forståelsen av hans eget kunstnerskaps arketypiske motiv: ansiktet.
”Munnbindene hadde gjort menneskene fraværende, fiendtlige. Ansiktene var blitt masker. Blikkene fulle av isolasjon. Det var fremmed, og det var skremmende. For meg ble maskeringen et uttrykk for å være anonym, skjult, navnløs, hemmelig og blendet.”

For Eiborg åpnet dette nye muligheter og perspektiver. For hva betyr det å være tildekket, og samtidig være åpen for verden? Og hva er egentlig en maske? Er det et alter ego? Noe du ønsker å være? Eller noe du ikke ønsker å være?

Samtidig ble blikket enda viktigere enn før. ”Øynene og blikket var der jo fremdeles,” som han påpeker, ”det lengselsfulle og det forlangende blikket.” I Eiborgs nye utstilling er så å si alle blikk åpne og direkte, men samtidig tildekket og ”maskert” ‒ enten det er honning, sminke eller andre substanser som renner glinsende nedover ansiktet. Eller andre ting som fordekker. Av og til kan det også virke som om det menneskelige blikket har tatt bolig i de symboltunge dyrene, som om løven, panteren og tigerens ansikter representerer våre masker.

Espen Eiborg har en Master of Fine Arts fra NYSID (USA), og arbeidet i de tolv påfølgende årene som utøvende billedkunstner i New York. Han har hatt en rekke prestisjefylte utstillinger hos bl.a. Clodagh, Karkula og Tucker Robbins i New York, Cross Gallery i Dublin, Nordiska Museet i Stockholm samt Centre Culturel Suèdois i Paris og galleri ( h ) i Milano.

Han har også hatt utsmykningsoppdrag for bl.a Norwegian Trade Council i New York, Royal Caribbean Cruise Line, Dublin City Coroner’s Court, Fokus Bank, Folketeateret og First Securities i Oslo.
Bildene hans er blitt kjøpt av bl.a. Oprah Winfrey, Robert Redford og Sean Penn.

Espen Eiborg: "THE PUG" Espen Eiborg: "BUMMER IN THE SUMMER " Espen Eiborg: "HOLLOW HILLS" Espen Eiborg: "I KNOW WHAT YOU WANT"
Espen Eiborg:
THE PUG
(2021)
egg tempera på lerret
120 x 100
Espen Eiborg:
BUMMER IN THE SUMMER
(2021)
egg tempera
155 x 155
Espen Eiborg:
HOLLOW HILLS
(2021)
egg tempera på lerret
120 x 100
Espen Eiborg:
I KNOW WHAT YOU WANT
(2021)
egg tempera på lerret
120 x 100
Espen Eiborg: "I REGRET THE FLOWER POWER" Espen Eiborg: "THE WAY THAT I FOUND YOU" Espen Eiborg: "WITHIN YOU WITHOUT YOU" Espen Eiborg: "SUN SHOWER LOVE DROPS"
Espen Eiborg:
I REGRET THE FLOWER POWER
(2021)
egg tempera på lerret
120 x 100
Espen Eiborg:
THE WAY THAT I FOUND YOU
(2021)
egg tempera på lerret
100 X 100
Espen Eiborg:
WITHIN YOU WITHOUT YOU
(2021)
egg tempera på lerret
100 x 100
Espen Eiborg:
SUN SHOWER LOVE DROPS
(2021)
egg tempera på lerret
100 x 100
Espen Eiborg: "EYES OF A CLOUD" Espen Eiborg: "I KNOW YOUR HISTORY" Espen Eiborg: "MORE THAN FUTURE DAY" Espen Eiborg: "PEACE, LOVE & DIAMONDS"
Espen Eiborg:
EYES OF A CLOUD
(2021)
egg tempera på lerret
120 x 80
Espen Eiborg:
I KNOW YOUR HISTORY
(2021)
egg tempera på lerret
150 x 100
Espen Eiborg:
MORE THAN FUTURE DAY
(2021)
egg tempera på lerret
155 X 155
Espen Eiborg:
PEACE, LOVE & DIAMONDS
(2021)
egg tempera på lerret
180 X 130
Espen Eiborg: "MY ONLY SUNSHINE" Espen Eiborg: "ON OTHER SKIN" Espen Eiborg: "UNTIL NEXT MORNING" Espen Eiborg: "SEE THROUGH YOU"
Espen Eiborg:
MY ONLY SUNSHINE
(2021)
egg tempera på lerret
130 x 180
Espen Eiborg:
ON OTHER SKIN
(2021)
egg tempera på lerret
150 x 135
Espen Eiborg:
UNTIL NEXT MORNING
(2021)
egg tempera på lerret
150 x 135
Espen Eiborg:
SEE THROUGH YOU
(2021)
egg tempera på lerret
135 x 150
Espen Eiborg: "TO THE MOON AND BACK" Espen Eiborg: "EMOTIONAL FIREWALL" Espen Eiborg: "LIQUID SKY SATELITE" Espen Eiborg: "SEE TRHOUGH YOU II"
Espen Eiborg:
TO THE MOON AND BACK
(2021)
egg tempera på lerret
150 x 135
Espen Eiborg:
EMOTIONAL FIREWALL
(2021)
egg tempera på lerret
140 x 120
Espen Eiborg:
LIQUID SKY SATELITE
(2021)
egg tempera på lerret
140 X 120
Espen Eiborg:
SEE TRHOUGH YOU II
(2021)
egg tempera på lerret
120 x 140
Espen Eiborg: "YEAR OF SILENCE" Espen Eiborg: "SOME WAY THROUGH THIS" Espen Eiborg: "WHO NEEDS FOREVER?" Espen Eiborg: "IF I NEEDED SOMEONE"
Espen Eiborg:
YEAR OF SILENCE
(2021)
egg tempera på lerret
160 x 200
Espen Eiborg:
SOME WAY THROUGH THIS
(2021)
egg tempera på lerret
180 x 180
Espen Eiborg:
WHO NEEDS FOREVER?
(2021)
egg tempera på lerret
180 x 180
Espen Eiborg:
IF I NEEDED SOMEONE
(2021)
egg tempera på lerret
180 x 180
Espen Eiborg: "IN THE FLAT FIELD" Espen Eiborg: "I WANT TO BE YOU" Espen Eiborg: "PLEASE FORGIVE MY HEART"  
Espen Eiborg:
IN THE FLAT FIELD
(2021)
egg tempera på lerret
170 x 195
Espen Eiborg:
I WANT TO BE YOU
(2021)
egg tempera på lerret
200 x 200
Espen Eiborg:
PLEASE FORGIVE MY HEART
(2021)
egg tempera på lerret
200 x 200
 
Norwegian English